Uke6 2020: Sex og Politikk vil gi barn og unge #forventningsfri (pressemelding)

Uke6 2020: Sex og Politikk vil gi barn og unge #forventningsfri (pressemelding)

I kalenderårets uke 6 skal Sex og Politikk jobbe for å gi barn og unge #forventningsfri. Tema for årets kampanje for seksualitetsundervisning, Uke 6, er press og forventninger, en høyst aktuell problemstilling for en generasjon av barn som i økende grad rapporterer om stress og psykiske helseplager.

Press og forventninger

De siste tiårene opplever stadig flere unger både skole, fritidsaktiviteter og sosiale medier som stressende arenaer hvor de møtes med høye krav og forventninger. En betydelig del av presset er knyttet til kropp, identitet og seksualitet.

«Målet med Uke 6-kampanjen 2020 er å skape dialog og læring rundt sentrale temaer i barn og unges liv, som kan hjelpe dem å forstå og håndtere press og forventninger de møter i hverdagen. Vi har laget kampanjepakken #forventningsfri for å gjøre det så enkelt som mulig for undervisere, helsesykepleiere og skoleledere å gjennomføre en synlig og engasjerende Uke 6-kampanje på sine skoler», sier Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Kampanjepakken #forventningsfri er gratis og består av blant annet utvalgte oppgaver fra Uke 6-materiellet fordelt i tre undertemaer: følelser for 1.-4. trinn, kropp og kroppsidealer for 5.-7. trinn og forskjellen mellom porno og sex for 8.-10. trinn.

Influenser Arman Surizehi tar opp forskjellen mellom porno og sex

Komiker og influenser Arman Surizehi har sammen med Sex og Politikk laget en video om forskjellen mellom sex og porno. Videoen publiseres på den første kampanjedagen 3. februar.

Ifølge Barn og medier-undersøkelsen fra 2018 har 42 prosent av ungdom i alderen 13-18 år sett porno på nett, mens kun 12 prosent av foreldrene til barn i 13–18-årsalderen mener deres barn har besøkt pornosider. Stor forskjell mellom reell forekomst og oppfattet forekomst viser at porno er noe man ikke snakker om med ungdom.

«Dette er et tema som kan være veldig vanskelig å snakke om, det kan være flaut og det kan oppleves som skamfullt. Vi mener derfor at det er viktig at vi åpner opp for en dialog med ungdom om porno slik at de kan sortere sine følelser, tanker og kunnskap knyttet til temaet», sier Kjersti Austli, fagrådgiver for seksualitetsundervisning i Sex og Politikk.

#forvetningsfri lanseres foran 360 ungdomsskoleelever i Drammen

Alle elevene på Kjøsterud ungdomsskole i Drammen er med på lanseringen av kampanjen mandag 3. februar, hvor vi viser videoen «Forskjellen mellom porno og sex» med Arman for første gang. Anne Bentzrød, helsesykepleier og seniorrådgiver i ung.no, svarer på anonyme spørsmål fra elevene om temaet press og forventninger relatert til følelser, kropp og sex, mens vår ungdomsorganisasjon Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) engasjerer elevene i refleksjon og oppgaver basert på årets tema. Kjøsterud ungdomsskole jobber tverrfaglig med seksualitetsundervisning hele uke 6, og Sex og Politikk vil følge skolen gjennom kampanjeuka.

Om Uke 6

Siden 2011 har Sex og Politikk tilbudt seksualitetsundervisningsmateriellet Uke 6 gratis til undervisere både i og utenfor skolen over hele landet. Uke 6 er det mest brukte seksualitetsundervisningsmateriellet i Norge. I forrige skoleår brukte undervisere ved 44% av grunnskolene undervisningsmateriellet. Hvert år gjennomfører vi en kampanje i kalenderårets uke seks, hvor målet er å engasjere og inspirere skoler, helsetjenester og politikere til å jobbe for å styrke barn og unges tilgang til helhetlig seksualitetsundervisning.

Kontaktperson for mer informasjon og intervjuer:

Nina S. Krizan, kommunikasjonsrådgiver i Sex og Politikk

E-post: nina@sexogpolitikk.no

Tel: 22 11 55 13 / 45 01 10 17