Uke 6 omtalt i Dagens Næringslivs D2

Uke 6 omtalt i Dagens Næringslivs D2

Forrige ukes utgave av Dagens Næringslivs magasin D2 inkluderte en lang artikkel om dagens seksualundervisning. Seksualundervisning er gammeldags, kommer altfor sent og er preget av skremselspropaganda og flaue lærere, ble det hevdet.

Sex og Politikks seksualundervisningkampanje Uke 6‬ ble nevnt som undervisningstilbud, og er alt annet enn gammeldags! Og vi tilbyr materiell fra 4. klasse. Og vi driver absolutt ikke skremselspropaganda. Og tilbakemeldingen fra lærere som har brukt materiellet viser hvor enkelt det kan være å ha seksualundervisning, uten å bli flau!

Artikkelen refererer til Verdens helseorganisasjon (WHO) og Verdens sexologiforening (WAS) og deres utarbeidelse av seksuelle rettigheter i 1999. Definisjonen av seksuelle rettigheter, som ikke er adoptert språk, endres stadig. WHO bruker begrepet som såkalt «working definition», det vil si at det ikke er offisielt språk. Rett til informasjon og utdanning om seksuell helse er inkludert i WHOs oversikt over hva seksuelle rettigheter inkluderer. WHO uttaler følgende:

The fulfilment of sexual health is tied to the extent to which human rights are respected, protected and fulfilled. Sexual rights embrace certain human rights that are already recognized in international and regional human rights documents and other consensus documents and in national laws. (WHO 2006a, oppdatert 2010).

Videre skriver artikkelforfatterne i D2 at læreplanen for grunnskolen nevner seksualitet i kompetansemålene for både naturfag og samfunnsfag, og at seksualitet er omtalt mer implisitt i faget religion, livssyn og etikk (RLE). Vi jobber stadig for at vårt undervisningsmateriell skal tilpasses disse kompetansemålene, og vi har utarbeidet en oversikt over kompetansemål vi mener er relevante for undervisning om seksualitet, se her. Her inkluderer vi også faget norsk, som ikke nevnes i artikkelen.

Om Uke 6 stod følgende:
▶ UKE 6, levert av Sex og politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter. Tilbyr gratis materiell til undervisning om seksualitet for 4.-7. trinn og for 8.-10. trinn. Tilbyr også gratis undervisningsmateriell om grenser og seksuelle krenkelser til videregående skoler.

For mer informasjon om vårt seksualundervisningsprogram, se her.

Sex og Politikk jobber også for å sikre seksualundervisning i vårt internasjonale arbeid, og jobber blant annet for at omfattende seksualundervisning skal inkluderes i de nye bærekraftige utviklingsmålene. Norge jobber også for dette, og har tatt til orde for seksualundervisning i flere forum de siste årene. Seksualundervisning vil være en del av Norges satsing på utdanning for utvikling, sa utenriksminister Børge Brende i interpellasjon fra stortingsrepresentant Truls Wickholm fredag 12. juni. Hele diskusjonen kan leses her.