Uke 6 nærmer seg

Uke 6 nærmer seg

Om halvannen uke kan rundt 53 000 grunnskoleelever vente seg å få seksualundervisning basert på vår kampanje Uke 6. Over 860 undervisere ved skoler spredt over hele landet har nå mottatt undervisningsmateriellet som Sex og Politikk tilbyr gratis. Det er femte året på rad at foreningen arrangerer Uke 6, og antall påmeldte og interesserte stiger for hvert år.

-Noe av det unike med Uke 6, er at det legger vekt på at elevene skal drøfte og reflektere over mellommenneskelige relasjoner. Tilbakemeldinger fra undervisere er at øvelsene fører til gode diskusjoner og samtaler i klassene, sier Gry Stordahl, kampanjeleder i Sex og Politikk.

Årets tema: Familier

I tillegg til et grunnmateriell, bringer vi hvert år inn et nytt tema som får ekstra oppmerksomhet. Årets temamateriell handler om «Familier». Elevene får mulighet til å diskutere og reflektere rundt det mangfold av familieformer som finnes, og på forestillinger, normer og visjoner om «den gode familien».

– Familier kan være så mangt i dag, og begrepet «familie» endrer seg med tid og sted, forteller Gry. Å gi barn og unge et innblikk i hvor forskjellige familier kan være, vil kunne bidra til større aksept overfor de familiene som ikke faller innenfor det mange oppfatter som «en vanlige familie», med far, mor og barn, mener hun.

Flere nyvinninger i Uke 6 2015

Nytt av året er også at vi tilbyr øvelser for elever fra fjerde klasse. I tillegg er det laget en innledning med oversiktlig veiledning til underviserne om hvilke øvelser som kan passe for de ulike alderstrinnene, hvor lang tid de forskjellige øvelsene tar, og hvilke fag øvelsene er relevante til. Oversiktene skal gjøre det enklere for underviserne å både planlegge og gjennomføre undervisningen med Uke 6-materiellet.

Uke 6 er viktig hele året

Det er mange av grunnskolene i Norge som benytter Uke 6 og materiellet vi tilbyr til å undervise om seksualitet nettopp i uke 6. Mange av underviserne ser på dette som en god anledning til å gjennomføre tverrfaglige undervisningsprosjekter.

Men tematikken er like aktuell og relevant året rundt, og materiellet er tilgjengelig fra oss når som helst. Hver enkelt underviser står selvfølgelig helt fritt til å velge når og hvordan de vil jobbe med Uke 6, og vi vet at flere tusen elever får undervisning gjennom Uke 6 også ellers i året.

Derfor: Kjenner du noen undervisere eller elever som ennå ikke er påmeldt, kan du tipse dem om at det fortsatt er mulig. Påmeldingsskjema finnes på www.uke6.no.

Vi i Sex og Politikk håper landets undervisere setter pris på Uke 6, 2015 som et nyttig og morsomt verktøy i undervisningen om seksualitet, og i arbeidet for trivsel og mot mobbing i skolen.

Og vi ønsker alle elever og undervisere god seksualundervisning – om de deltar i kampanjeuka, eller bruker materiellet seinere i løpet av året!