Uke 6 2021 – #DIGseksualitet

Uke 6 2021 – #DIGseksualitet

Etter et annerledes år har barn og unge måttet tilpasse seg en mer digital hverdag. Covid-19-pandemien, med lockdown, fjernundervisning og sosial distansering, har ført til en annerledes hverdag – en hverdag hvor behovet for trivsel, fysisk kontakt og nærhet har økt mens restriksjonene gjør det vanskelig.

Selv om mange rapporterer at de har det bra, viser forskning også at halvparten av unge mennesker ikke er fornøyde med livet sitt under pandemien. Dette er en markant nedgang fra tidligere målinger. Ifølge en studie om mediebruk og psykososiale konsekvenser gjort av UiO rapporterte nemlig 86 % av ungdommer at de var fornøyde med livene sine før pandemiens inntog, mot 49 % etter. Denne dramatiske nedgangen er foruroligende.

I år feirer Uke 6 ti år! Siden 2010 har Sex og Politikk tilbudt Uke 6 – gratis seksualitetsundervisningsmateriell til grunnskolen, med ønske om å sette fokus på positiv seksualitet. Dette er noe vi vil fortsette med, og med vår kampanjepakke for Uke 6 2021, “Trivsel i pandemien”, ønsker vi å bidra til en varmere og tryggere hverdag hvor barn og unge kan trives, selv om vi lever i en vanskelig tid. Hverdagen til barn og unge har siden pandemiets utbrudd blitt enda mer knyttet til digitale kanaler, derfor gir vi mer plass til temaene knyttet til digital seksualitet – #DIGseksualitet – i årets kampanjepakke.

Vi er glad for å kunne formidle at årets Uke 6-ambassadør er Elevorganisasjonen, som vil hjelpe oss å spre ordet om viktigheten av seksualitetsundervisningen og Uke 6!

Les mer om årets Uke 6-kampanje, #DIGseksualitet, på kampanjesiden!