Tvinnereim kommenterer rapport fra FNs befolkningsfond

Tvinnereim kommenterer rapport fra FNs befolkningsfond

Er det grunn til panikk når vi nå vet at jorden har rundet åtte milliarder innbyggere?

Hva om vi snur litt på det: Åtte milliarder er en milepæl. Det er et resultat av fantastiske, historiske fremskritt innen medisin, vitenskap, helse, landbruk og utdannelse. 

Er vi for mange mennesker på jorden? Eller er vi for få? Eller er nettopp slike spørsmål helt feil innfallsvinkel i arbeidet med å finne løsningen på de mange utfordringene vi står overfor? 

Tirsdag 2. mai arrangerer UtenriksdepartementetUniversitetet i Agder, FNs befolkningsfond (UNFPA), FN-sambandet, Sex og Politikk og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) lunsj med utviklingsministeren i forbindelse med lanseringen av årets State of the World Population-rapport (SWOP).

I lanseringen av årets SWOP-rapport på Universitetet i Agder vil arrangørene ta for seg store spørsmålene, og utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim bidrar med sine innspill.

Hvert år gir FNs befolkningsfond (UNFPA) ut sin State of the World Population (SWOP) rapport og i år med tittelen «8 Billion lives, infinite possibilities. The case for rights and choices.»

Rapporten tar for seg viktige utviklingstrekk i jordens befolkning. I år handler rapporten om at vi nå har blitt åtte milliarder mennesker på jorden, og hvordan befolkningsvekst påvirker oss alle.

Arrangementet holdes fra 12.45 til 14.00 i Lilletunstova, Universitetet i Agder, og i tillegg til utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim vil blant annet representanter fra FNs befolkningsfond og Universitetet i Agder delta på lanseringen.  

Det finnes mange viktige bekymringer knyttet til at vi nå har blitt åtte milliarder mennesker på jorden. Samtidig er det ikke sikkert at å regulere antall fødsler er løsningen på alt. Både høye og lave fruktbarhetstall behandles ofte som røde flagg, som varsler om enten overbefolkning eller katastrofal avfolkning. Betyr dette at løsningene på alle våre problemer er knyttet til fertilitet og reproduksjon?

I årets rapport advarer UNFPA også mot å la «befolkningsangsten» gå ut over kvinner og jenters rettigheter til å bestemme over egen kropp.