Trygg abort redder liv – Norge kan gjøre mer for verdens jenter og kvinner

Trygg abort redder liv – Norge kan gjøre mer for verdens jenter og kvinner

Hvert år gjennomføres 25 millioner utrygge aborter i verden. Jenter mellom 15 og 19 år står for fire millioner av disse og nesten alle abortene skjer i utviklingsland i Afrika, Asia og Latin-Amerika. La oss bruke den internasjonale kvinnedagen til å rette blikket ut i verden slik at alle jenter og kvinner får bestemme over sin egen kropp og fruktbarhet. Dette bør også være utviklingsministerens oppgave på FNs befolkningskommisjon i april.

Skrevet av Birgitte Lange (generalsekretær i Redd Barna), Kari Helene Partapuoli (generalsekretær i Plan International Norge), Gry Larsen (generalsekretær i CARE Norge) og Tor-Hugne Olsen (daglig leder i Sex og Politikk).

I år er det 25 år siden FNs befolkningskonferanse i Kairo slo fast at kvinner har rett til å bestemme om, når og hvor mange barn de vil ha. Siden har utviklingen for seksuelle og reproduktive rettigheter gått sakte framover, men motkreftene er sterke. I dagens globale politiske klima er jenter og kvinners rettigheter truet. Når FNs befolkningskommisjon møtes i april, må derfor seksuelle og reproduktive rettigheter, inkludert retten til trygg abort, stå høyt på Norges agenda.

Kvinnebevegelsen har kjempet fram rettigheter verden over. Mødredødeligheten er nesten halvert siden 1990, men for jenter mellom 15 og 19 år er graviditet, utrygg abort og fødsel fortsatt den vanligste dødsårsaken. I arbeidet med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter faller ofte de yngste jentene utenfor. Normer, stigmatiserende holdninger og fattigdom gjør også tilgang til prevensjon og abort vanskelig. Vi vet at gode helsetilbud og tilgang til prevensjon reduserer behovet for aborter. Strenge lover gir ikke færre aborter, de gjør dem bare farligere.

Rommet for sivilsamfunnsaktører blir mindre, myndigheter strammer inn muligheten for å informere om seksuelle og reproduktive rettigheter, og finansiering fra store internasjonale donorer uteblir. USA har gjeninnført lovgiving som forbyr støtte til organisasjoner som informerer om eller arbeider med abort. Konsekvensen er ikke bare at organisasjoner mister muligheter til å redde liv, det gir også et signal til andre land som ønsker å stramme inn kvinners rettigheter.

Norske myndigheter skal ha ros for innsatsen som er lagt ned internasjonalt for å sikre seksuell reproduktiv helse og rettigheter, inkludert tilgang til trygg abort, men dette er likevel på langt nær nok til å veie opp for globale kutt. Den nye regjeringsplattformen slår fast at arbeidet for global helse, herunder seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, skal styrkes. Det er viktig at den norske innsatsen også favner jenter tidlig i tenårene. FNs befolkningskommisjon i april er en utmerket anledning til å markere dette og til å utfordre også andre land til å bidra mer. Mye som til nå er vunnet, står i fare for å bli satt tilbake. Vi forventer derfor at utviklingsminister Dag-Inge Ulstein prioriterer dette høyt. Han må bruke anledningen til å løfte kvinners rett til å bestemme over egen kropp, herunder trygge aborter. Norge kan spille en viktig rolle for å skape en tryggere hverdag for verdens jenter og kvinner.