Trump på vei ut av FN

Trump på vei ut av FN

I fire år har Trump ødelagt for framskritt og enighet i FN. Dette har vært særlig merkbart i FNs befolkningskommisjon. I dag, for første gang på fem år, har FNs befolkningskommisjon blitt enige om et sluttdokument. Dette er en viktig seier, og av stor betydning for oppfyllelse av seksuelle rettigheter!

Donald Trump satte sitt preg på FN og internasjonalt samarbeid i sin presidentperiode. FNs befolkningskommisjon (CPD) har denne uka hatt sin årlige sesjon. CPD, som tar opp spørsmål knyttet til seksualitet og reproduksjon, er blant FN-organene som spesielt fikk lide under Trump.

Enighet har ikke vært nådd i FNs befolkningskommisjon (CPD) siden 2016. Etter mange år uten et sluttdokument er det derfor gode nyheter at kommisjonen i dag har kommet til enighet.

Sex og Politikk er fornøyd med at sluttdokumentet ivaretar tidligere enighet innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), fra før Trump ble valgt. Sex og Politikk er videre glad for å se at slutterklæringen referer til Covid-19 og pandemiens uforholdsmessig store konsekvenser for kvinner og jenter, og seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter.

Tema for årets befolkningskommisjon har vært befolkning, matsikkerhet, ernæring og bærekraftig utvikling. Sluttdokumentet referer til pandemiens innvirkning på matusikkerhet, underernæring og humanitære behov.

Sex og Politikk skulle gjerne sett referanser til helhetlig seksualitetsundervisning og seksuelle rettigheter inkludert i sluttdokumentet.

Vi er glade for rollen Norge og de nordiske landene har tatt i arbeidet med å nå konsensus.

Sex og Politikk er bekymret for sivilsamfunnets innskrenkede muligheter for deltakelse i FN prosesser under pandemien. Vi mener det er svært bekymringsverdig at nødvendigheten av digitale løsninger brukes som unnskyldning for å holde sivilsamfunn ute. Vi ber Norge ta en mer aktiv rolle i å sikre sivilsamfunnsdeltakse i FN-fora tiden fremover.

For mer informasjon kan Sex og Politikks daglige leder Tor-Hugne Olsen, som deltok på FNs befolkningskommisjons
54. sesjon 19.-23. april 2021, kontaktes. Han nås på mobil 488.42.771 eller epost torhugne@sexogpolitikk.no.