Trends in Maternal Mortality: 1990-2013

Trends in Maternal Mortality: 1990-2013

Mødredødelighet og registrering er fremdeles en utfordring

Å male tusenårsmål 5 a om å redusere mødredødelighet er fremdeles en utfordring. Færre enn 40 % av verdens land har et komplett sivilt registreringssystem, som også inkluderer oversikt over dødsårsak – noe som er nødvendig for å nøyaktig måle mødredødelighetsrate.

Mødredødeligheten var i 2013 på 289 000. Dette er en nedgang på 45 % fra 1990. Av det totale antallet utgjorde Afrika sør for Sahara 62 % av dødsfallene (179 000). Asia utgjorde 24%. De to landene som til sammen utgjorde en tredel av den globale mødredødeligheten var India med 17 % (50 000) og Nigeria med 14% (40 000). Den globale mødredødelighetsraten i 2013 var 210 mødredødsfall per 100 000 fødsler, en reduksjon fra 380 mødredødsfall per 100 000 fødsler i 1990. Sierra Leone har aller høyest mødredødelighetsrate, med 1100 mødredødsfall per 100 000 fødsler.

Livsløpsrisikoen for mødredødelighet i utviklingsland er 1 av 3700 sammenlignet med utviklede land hvor denne risikoen er 1 av 160.

Mødredødsfall som følge av aids i Afrika sør for Sahara stod i 2013 for 6800 (91 %) av totalt 7500 mødredødsfall. I 13 land var mødredødsfall som følge av aids mer enn 10 % av total andel mødredødsfall.

De fleste land og regioner søker å oppnå tusenårsmål 5 a innen 2015, men flere vil sannsynligvis ikke oppnå målet dersom dagens utviklingstrend fortsetter som før. Slik forfatterne av rapporten analyserer data, betegnes kun 11 land å være ‘i rute’ for å nå tusenårsmål 5 a. 63 land ‘gjør fremgang’, 13 land har hatt ‘utilstrekkelig fremgang’. Til sist rapporteres det at to land ikke har hatt ‘noen fremgang’ for å nå tusenårsmål 5 a.

Rapporten «Trends in Maternal Mortality: 1990-2013» er utgitt av WHO, UNICEF, UNFPA, Verdensbanken og United Nations Population Division. Estimatene for 2013 er nummer sju i en serie av analyser.