Tør å snakk om seksualitet – øvelse gjør mester!

Tør å snakk om seksualitet – øvelse gjør mester!

De fleste har kunnskap nok til å snakke om og undervise om seksualitet, det er når det kommer til å snakke om det at mange føler at de kommer til kort. Da er det bare en ting å gjøre…

Den 14. september markerte Sex og Politikk Elise Ottesen Jensens liv og kamp for kunnskap om seksualitet med en heldags konferanse om seksualitetsundervisning sammen med Sandnes kommune i Sandnes rådhus.

Etter en dag fylt med kunnskap, dialog, tips og triks om hva som skal til for å nå ut til elever og få til en bedre seksualitetsundervisning, er betydningen av å øve seg og tørre å snakke om seksualitet og det som kan være tabubelagt, noe som står igjen som en viktig arv å videreføre også i dag! 

Dagen startet med Sandnes egen engasjerte byantikvar, Gro Persson, som introduserte oss til Elise Ottesen Jensens liv. Elise var den nest yngste av elleve søsken født på Høiland. Med et brennende engasjement og stort pågangsmot kjempet hun for seksualitetsinformasjon, prevensjon og fri abort og talte de fattige og arbeidsløse sin sak.

Jeg drømmer om den dagen alle barn som blir satt til verden er ønsket, alle menn og kvinner er likeverdige, og seksualiteten er et uttrykk for kjærlighet, nytelse og ømhet.

Elise Ottesen-Jensen

Elise trodde på å endre samfunnet nedenifra og uttalte i et intervju at «jeg tror så mye mer på praksis framfor teorier». Et minnesmerke over hennes liv og viktige kamp hang tidligere i Sandnes sentrum. Nå er det til restaurering og forhåpentligvis får det snart en ny plass der det kan være til inspirasjon for dagens Sandnes gauker, for; «Ottar skal fortsette å være et forbilde» som Persson avsluttet sin presentasjon med.

«Ottar» er kanskje ikke lenger så kjent i Sandnes, men arven fra henne lever videre. Som helsesykepleier og sexologisk rådgiver Hilde Egenæs understreket «har vi kommet uendelig mye lenger enn på Elises tid, med gratis prevensjon til ungdom og mye god informasjon».

De siste 15 årene har Sandnes kommune holdt en dag om seksuell helse for alle 10,-klassingene. Men, «vi trenger mer fokus på å kunne snakke om sex, kunne være tydelige og direkte. Her har vi enda en vei å gå. Helsesykepleierne er en kapasitet på dette feltet. Vi snakker godt om seksualitet fordi vi gjør det hele tiden. Vi må øve så blir vi bedre på det!», understreket Egenæs.

Linda Noor i samtale med Ibrahim Mursal løftet perspektiver for hvordan få til en inkluderende seksualitetsundervisning.

Både Carl Osvald, kommunikasjonsdirektør i svenske RFSU som «Ottar» var med på å grunnlegge, og Ottar’s grandnevø Arne Backer Grønningsæter, understreket at hun var blant de første som snakket om homoseksualitet i offentligheten på 30-tallet.

Hun tok opp tema som ingen andre turte å snakke om. I panelsamtalen ble det også trukket fram at vi i dag har en tendens til å tro at vi er mer liberale enn vi er, derfor ser vi ikke helt de tabuene som fremdeles eksisterer.

Dette må vi ta med oss fra Elise – vi må tørre å snakke om de tingene som det også ikke er helt «lov» eller akseptert å snakke om! Samtidig er debattklimaet krassere i dag og motstand mot seksualitetsundervisning viser seg også i samfunnsdebatten. Men forhåpentligvis, fører dette oss videre. Det er sterk og bred politisk støtte fra alle parti for seksualitetsundrevisning i Norge i dag. Dette er et viktig grunnlag for videre arbeid.

Daglig leder i minoritets-tenke-tanken MINOTENK, Linda Noor, løftet perspektiver for hvordan få til en inkluderende seksualitetsundervisning. For god læring er det viktig at alle kan kjenne seg igjen. Dette er også et grunnleggende prinsipp for Sex og Politikk sitt undervisningsopplegg.

MINOTENK uttrykte at minoritetsungdom ikke føler at seksualitetsundervisningen i skolen snakker til dem. De kjenner seg ikke igjen. Skolen må være så relevant som mulig for alle og da er et viktig prinsipp at alle må møtes som individer og ikke representanter for en gruppe, understreket Noor. Da er det for eksempel viktig å bruke eksempler i undervisningen som også gjenspeiler verdier og normer blant minoriteter.

Mange unge føler på en stigmatisering fra storsamfunnet noe som fører til at de ikke oppsøker hjelpeapparatet fordi de er redd for å bli møtt med fordommer. Som Noor sa, «det eneste generelle man kan si om innvandrerbefolkningen, er at den består av en høyere andel unge enn resten av befolkningen. Rundt 50% i motsetning til 30% blant majoritetsbefolkningen.»

Noor foreslo også at det er mulig å hente inn eksterne ressurser for å få en bredere representasjon i undervisningen og ha kontakt med organisasjoner som har gode kontaktflater blant minoritetsforeldre. Selv viser Noor til at hun blir inspirert av «Ottar», «hun var på grasrota, og drev folkeopplysning». MINOTENK har gitt ut to bøker om seksualitet og minoritetsperspektiv, I Love 1 og I love 2, som er rettet mot minoriteter.

Sex og Politikk presenterte sitt undervisningsmateriell Uke 6 og Uke 16. Ett av tipsene til lærerne er å øve seg. Når en føler seg trygg er det lettere å ta opp temaer som kan være utfordrende. Tenk også tverrfaglig for undervisningen om seksualitet. Det er flere fag som har læringsmål knyttet til seksualitet, identitet, kjønn, grenser, kropp osv.

Materiellet er uformet på tre målformer, bokmål, nynorsk og nordsamisk. Og, et hot tips er å bruke materiellet i sidemålsundervisningen – da slår man flere fluer i en smekk og får elevens oppmerksomhet i et fag som ellers kan være litt «trått» for mange.

Seksualitetsundervisning er godt forankret i læreplanene og LK20 og dette er grunnlaget for materiellet til Sex og Politikk.

Pedagog og sexolog Margrete Wiede Aasland delte mange nyttige tips og erfaringer om hvordan snakke om seksualitet, grenser og samtykke i klasserommet. Aasland understreket også at det ofte «ikke handler om nok kunnskap om seksualitet, men å tørre å snakke om det» for å få til god undervisning.

Pedagog og sexolog Margrete Wiede Aasland delte mange nyttige tips og erfaringer om hvordan snakke om seksualitet.

Aasland er blant landets fremste på kommunikasjon om barns seksualitet, et område som også er tabubelagt i dagens samfunn. Hun understreket viktigheten av at barns seksualitet ikke må forveksles med voksen seksualitet og at kommunikasjonen må være åpen og spørrende og bryte ned tabu som voksne har. Undersøkelser viser at barn som kan noe om seksualitet ofte debuterer seinere og med kondom, ikke blir så opptatt av porno, og de sier tidligere i fra om de opplever seksuelle overgrep.

Dagen i Sandnes blei avsluttet med at ungdom selv endelig fikk komme til ordet. Ine Lind Skyrud fra Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU) og Oda Ellersten fra Elevorganisasjonen Rogaland var skjønt enige om behovet for mer og bedre seksualitetsundervisning i skolen.

«Vi kan aldri få nok av det, og samfunnet utvikler seg hele tiden, det dukker opp nye spørsmål hver dag», sa Ellersten. Det må både flere timer inn på timeplanen og lærerutdanningene må få undervisning på temaet.

Skyrud understreket behovet for å få et fokus på mangfold, intimitet og nærhet, at seksualiteten er noe fint. «Sosiale medier og media har ofte fokus på det tekniske, man skal prestere og mestre. Du skal ikke vise hvor flink du er til seksualitet. Du skal nyte det selv og i relasjon til andre», sa Skyrud. Men hva da hvis du som lærer har tråkket i salaten og sagt noe dumt?, spurte Ibrahim Mursal fra Sex og Politikk til slutt. «Da innrømmer man feil, og blir bedre på det», var penelet enige om.  

Øvelse gjør mester! Det gjelder også for å undervise om seksualitet og å stå opp for seksuelle rettigheter. Takk for en spennende og motiverende dag og for et godt samarbeid med Sandnes kommune. Sex og Politikk ser fram til å øve sammen med undervisere over hele landet!