To år med innstramminger for seksuelle rettigheter, en snøballeffekt vi må stanse!

To år med innstramminger for seksuelle rettigheter, en snøballeffekt vi må stanse!

I dag er det to år siden den amerikanske politikken på folkemunne kalt Global Gag Rule (GGR) eller munnkurvregelen, blei signert av Donald Trump. Omringet av menn i mørke dresser og med et enkelt pennestrøk strupet Trump amerikansk helsebistand til organisasjoner som drev helhetlig arbeid for seksuelle rettigheter, med mindre de fjernet sitt arbeid for trygg og lovlig abort.

Rapportene som vår internasjonale moderorganisasjon, IPPF, og vår amerikanske søsterorganisasjon, Planned Parenthood America, lanserte i dag viser tydelig de omfattende negative konsekvensene politikken har for spesielt ungdom, kvinner på landsbygden og marginaliserte gruppers tilgang til helsetjenester, prevensjonsmidler, trygg abort og dermed kontroll over egen seksualitet og kropp.

Sivilt samfunn er svekket og samarbeid forsvinner. Politikken har ført til store kutt i budsjettene til de organisasjonene som ikke signerer og har skapt et klima, hvor sivilsamfunnsorganisasjoner av frykt for å miste finansiering har vært «over-ivrige» i gjennomføringen av politikken i sine program. Den har ødelagt dialogen og samarbeidet mellom sivilsamfunnsorganisasjoner (en såkalt «chilling effect») ved at organisasjoner som har signert har avsluttet eller er redde for å samarbeide med organisasjoner som ikke signerer.

Dette fører videre til at helsetjenester forringes og sentral ekspertise går tapt. Politikken har særlig rammet de aktørene med lang erfaring og ekspertise på feltet, slik at helsetjenester har blitt lagt ned uten å kunne drives videre av andre aktører. I mange utviklingsland står sivilsamfunnet for en stor del av helsetjenester til befolkningen, særlig i avsidesliggende områder. Det betyr at eksisterende prosjekter og klinikker drevet i samarbeid går i oppløsning og påvirkningsarbeid for seksuelle rettigheter stanser opp.

International Planned Parenthood Federation sitt globale nettverk av nasjonale organisasjoner gir prevensjon til mer enn 300 personer hvert minutt døgnet rundt. I løpet av president Trumps fire år i det Hvite Hus vil de miste finansiering på rundt 800 millioner kroner. Disse pengene kunne ha forebygget: 20 000 dødsfall ved fødsel; 4,8 millioner uplanlagte svangerskap; 1,7 millioner farlige aborter, behandling av 275 000 gravide kvinner som lever med hiv, bidratt til distribusjon av 70 millioner kondomer, og 725 000 hiv undersøkelser. Den region som er hardest rammet er Afrika.

USA sin politikk har også svekket den globale dialogen og politikken for menneskerettigheter og særlig kvinners rettigheter og seksuelle og reproduktive rettigheter. Motstanden har økt og i internasjonale forhandlinger får USA nå land med på laget mot disse rettighetene.

Sammen med våre søsterorganisasjoner i over 150 land, kvinneorganisasjoner, myndigheter, donorer og politikere som forankrer sitt arbeid i menneskerettighetene har vi klart å mobilisere ekstra midler og støtte. Et viktig bidrag, men dessverre ikke nok til å forhindre de negative konsekvensene vi ser i dag. Klarer vi ikke å motvirke politikken vil konsekvensene fortsette med en snøballeffekt. Vi som ikke er kneblet må øke vår felles innsats.

Les hele rapporten fra Planned Parenthood Federation America her.

Les mer om konsekvenser av munnkurvregelen på IPPF sine sider.

Les vår artikkel i Bistandsaktuelt om konsekvensene for vår søsterorganisasjon i Mosambik, AMODEFA.

Les kronikken «To år med kamp mot seksuell helse må stoppes!» skrevet av Heidi Lunde Norby (H) og Kari Elisabeth Kaski (SV), leder og nestleder, Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.