Tilbakeslag mot rettigheter – hvordan skal Norge reagere?

Tilbakeslag mot rettigheter – hvordan skal Norge reagere?

Den 25. mai deltok Sex og Politikk i Norads panelsamtale om tilbakeslag mot rettigheter, og hvordan Norge som giverland skal reagere.

I tillegg til daglig leder i Sex og Politikk, Tor-Hugne Olsen, bestod panelet av statssekretær Erling Rimestad, Aarti Narsee fra European Civic Forum, Liv Hernæs Kvanvig fra Norad og Hjalmar Bø, generalsekretær i Digni.

Den siste tiden har vi en rekke ganger sett at sentrale menneskerettigheter blir innskrenket. Seksuelle og reproduktive rettigheter blir stadig brukt som forhandlingskort for totalitære regimer, og allerede marginaliserte grupper er de mest utsatte.

Det siste eksempelet i denne rekken er Uganda, som den 2. mai vedtok en historisk brutal lov som kriminaliserer homofili og åpner for svært strenge straffer. I tillegg til å medføre et utålelig innhugg i den enkeltes seksuelle rettigheter, begrenser loven både ytringsfrihet og organisasjonsfrihet.

Sex og Politikk er svært bekymret over utviklingen, og vi er i dialog med våre samarbeidspartnere i regionen om hvordan vi som internasjonalt samfunn best kan vise solidaritet, og forhindre ytterligere menneskerettighetsbrudd.

Et viktig spørsmål i denne sammenheng er hvordan Norge som giverland skal forholde seg til at land som mottar norsk bistand aktivt bryter menneskerettighetene. Det er ingen lette svar på dette spørsmålet, men Sex og Politikk er tydelige på at Norge må være bevisst sin rolle, og bruke bistandspenger på en måte som effektivt hindrer diskriminering og bidrar til realisering av menneskerettigheter.

Spesielt er det viktig å støtte de som arbeider for alles rett til å bestemme over sin egen kropp og seksualitet.
Les mer om arrangementet her.