Presisering av oppgaven «greit, ugreit eller ulovlig?» i vårt Uke 6-materiell.

Presisering av oppgaven «greit, ugreit eller ulovlig?» i vårt Uke 6-materiell.

Sex og Politikk takker brukere av vårt materiell, som i går 21.2.2022 har gjort oss oppmerksomme på formuleringer i brukt oppgaver med tittel «Greit, ugreit eller ulovlig» som kan misforstås.

Vi har sett på disse og har idag 22.2.2023 midlertidig fjernet dem fra vår Undervisningsportal, og de vil bli korrigert før de publiseres og gjøres tilgjengelige igjen.

I oppgavene det gjelder refereres det til caser elever kan befinne seg i. Noen av handlingene er ulovlige, andre er tvilstilfeller. Det reageres på at vi i noen av handlingene som faller innenfor straffelovens ordlyd er ulovlige har skrevet «kan være ulovlige». Her har vi ønsket å få fram at enkelttilfeller er det domstolene som vurderer i hver konkrete sak. Alle caser som er brukt i oppgavene er fiktive og er ikke prøvd i retten. Derfor har vi tatt med nyanseringen «dette kan være ulovlig» i saker caser som er fiktive. Vi ser at denne nyanseringen skaper forvirring og vil endre dette. Vi beklager på det sterkeste at dette ikke har vært presisert godt fra vår side.

Dette gjelder for eksempel i casen med sex med barn under 14 år og casen som involverer å gi noen narkotika. Oppgavene «Greit, ugreit eller ulovlig» inngår alltid i en helhet, med forklarende fasiter, elevark og referanser. I disse presiseres det klart at sex med barn under 14 år er ulovlig. Vi forstår at dette blir vanskelig når noen deler av en oppgave leses og ikke hele, og kan skape forvirring.

Vi ønsker å gjøre det klart og tydelig at visse handlinger alltid er å regne som ulovlige, og tar derfor ned denne oppgaven for revidering og endrer derfor ordlyden i oppgavene og tilhørende materiell. Vi vil også gå gjennom resten av materiellet for å luke ut lignende forvirring.

Sex og Politikk beklager utydelige formuleringer og vil gjøre vårt beste for å gjøre dette utvetydig i vårt materiell. Og her takker vi for alle innspill!

Oslo 22.2.2023
Tor-Hugne Olsen
Daglig leder