Tidligere Norad-direktør Jon Lomøy ny styreleder i Sex og Politikk

Tidligere Norad-direktør Jon Lomøy ny styreleder i Sex og Politikk

Tidligere Norad-direktør Jon Lomøy er valgt til ny styreleder i Sex og Politikk og skal kjempe for seksuelle rettigheter.

Jon Lomøy ble valgt til ny styreleder på SRHR-organisasjonen Sex og Politikk sitt årsmøte torsdag. Han tar over vervet etter Berit Austveg, som gir seg etter fire år i vervet.

Jon Lomøy (68) har vært engasjert i og jobbet med internasjonale spørsmål og utvikling hele livet, først som forsker, senere som bistandsarbeider og som leder.

Han har ledet Norad og OECDs avdeling for utvikling, og vært ambassadør i Zambia og Tanzania. I Zambia var han den første norske ambassadøren til å gi finansiell støtte til en skeiv, lokal organisasjon.

– Styring av internasjonalt arbeid

– Kampen for seksuelle og reproduktive rettigheter er stadig aktuell, noe ikke minst den siste tids utvikling i USA viser med tydelighet. Sex og Politikk skal være en tydelig stemme nasjonalt og internasjonalt, uttaler Lomøy.

Daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen er glad for valget av Lomøy.

– Dette valget betyr en klar styrking av vårt internasjonale arbeid, særlig arbeid i forhold det globale sør. Jeg gleder meg til å samarbeide med Lomøy i tiden fremover.

Seksuelle rettigheter i krise

Sex og Politikks årsmøte ble innledet med årsmøteseminaret «The war in Ukraine: Sexual rights in crisis», med klar adresse til regjeringens kutt i bistandsmidler til bruk i arbeidet for seksuelle rettigheter med krigen i Ukrania og den humanitære hjelpen her som grunn.

Årsmøtet hadde også en uttalelse om «samtykkebasert voldtektsbestemmelse», samt et politisk dokument for «eldre og seksuell helse» oppe til behandling.

Sex og Politikks virksomhetsplan fokuserer spesielt på seksualitetsundervisning, abort, kjønn- og seksualitetsmangfold og seksualitet og aldring.