Tett på vårt første større internasjonale prosjekt

Tett på vårt første større internasjonale prosjekt

I høst reiste Tor-Hugne Olsen og Kristin Kjæret fra Sex og Politikk til Malawi for å følge opp vårt første større internasjonale samarbeidsprosjekt. Vi har bedt Kristin om å dele noen minner med oss.

Den 31. oktober treffer jeg Charity Nkhoma. Hun har oppsøkt den mobile klinikken som en gang i måneden kommer til hennes nærområde i Mponela, Dowa distrikt, Malawi. Hun sier: «Nå kan kvinner velge og planlegge når de vil ha barn. Vi visste ikke om de ulike familieplanleggingsmetodene før den mobile klinikken kom hit.» Videre understreker hun: «Dette prosjektet er viktig, vær så snill, la den mobile klinikken fortsette å komme hit.»

Tor-Hugne Olsen og jeg er på prosjektreise i Malawi. Gjennom Fokus har Sex og Politikk fått prosjektmidler til et samarbeidsprosjekt med Family Planning Association of Malawi (FPAM). Dette er Sex og Politikks første større internasjonale samarbeidsprosjekt der vi har hovedansvaret fra norsk side. FPAM har siden 1999 jobbet for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i Malawi. De er vår søskenorganisasjon, og vi jobber etter samme overordna strategi vedtatt av International Planned Parenthood Federation (IPPF). IPPF er vår felles globale organisasjon med over 120 medlemsorganisasjoner i nesten like mange land.  

Prosjektet vårt – We belong together – tilbyr seksualitetsopplysning og SRHR-tjenester for folk som bor langt unna slike tjenester. Joyce Stefano er ansatt i prosjektet. Hun har tidligere jobbet i tilsvarende prosjekt for FPAM og er utdannet sykepleier. Hun har virkelig et sterkt engasjement for jobben sin. Sammen med Willard Malikita og Victor Phiri reiser de fra sted og snakker med kvinner, menn og ungdom om seksuell helse og deler ut gratis prevensjonsmidler. Prevensjonsmidlene er det landets egne myndigheter som står for.

Joyce understreker viktigheten av å oppsøke folk i nærheten av der de bor. For mange er det svært vanskelig å reise til nærmeste sykehus, spesielt fordi det kan være for dyrt å betale transport. I tillegg vet hun at kvinner som har oppsøkt sykehusene er kommet tomhendt hjem igjen – sykehusets varelager kan være mangelfullt. ‘

Hun samarbeider med Mary Mandure, en offentlig ansatt sykepleier. Mary skryter av samarbeidet mellom sykehuset der hun er ansatt og FPAM. Å tilby SRHR-tjenester der folk bor gjør det mulig for dem å planlegge når og hvor mange barn de ønsker. Tidligere, var det svært vanskelig for kvinner å planlegge og det gikk hardt utover deres helse og kunne også føre til dødsfall.  

Joyce Stefano snakker om viktigheten av å nå ungdom uten å gjøre dem altfor forlegne. Til de mobile klinikkene kommer ofte først voksne kvinner og deretter ungdommene. Det er noen menn som oppsøker tjenesten, men langt færre enn kvinner og ungdom.

Jeg traff også Yusuf Kaisi i Mponela. Han er medlem av Youth Action Movement (YAM), ungdomsorganisasjonen til FPAM. Denne 31. oktober jobbet han som frivillig for prosjektet. Han møtte over ti unge menn og fortalte dem om bruk av kondomer og delte ut 21 kondomer til hver av dem. Oppmøte denne dagen var preget av god stemning og entusiasme over å bli fotografert av en fremmed med tungt kamera, det vil si meg.

Yusuf forteller at hans motivasjon er å tjene ungdomsfellesskapet og informere om SRHR på ungdomsklubbene. Dette er spesielt viktig for å sikre at jenter får utdanning og ikke forhindres av uplanlagte graviditeter. 

Dagen etter møter Tor-Hugne og jeg en rekke LHBTI+ organisasjoner i Lilongwe. FPAM vil fortelle om vårt 5-årige prosjekt og invitere til innspill: Hvordan kan vi samlet jobbe for å styrke seksuelle rettigheter i Malawi? Hva skal til for at seksuelle minoriteter oppsøker FPAMs helstilbud?

Innspillene var mange og gode og handlet om både nasjonalt samarbeid for å fremme seksuelle rettigheter og lokalt samarbeid for å sikre trygge rammer for alle som oppsøker helsetjenestene til FPAM. Det er spesielt å ha disse samtalene i et land der sex mellom personer av samme kjønn kan straffeforfølges. Prosjektet er utarbeidet etter innspill fra Centre for the Development of People (CEDEP) og det vil ha et kontinuerlig samarbeid med dem og andre LHBTI+ organisasjoner. CEDEP ble registrert som en menneskerettighetsorganisasjon i 2006. Deres formål er å skape et miljø og beskytte LHBTI+ og andre sårbare grupper.   

Siste kveld i Lilongwe var vi invitert til ambassadør Ingrid Marie Mikelsen på middag. Her ble det pratet om flere ting, men med spesielt søkelys på abort. Donald Makwakwa, daglig leder av FPAM, var en av flere abortforkjempere som snakket seg varme om nødvendigheten av samarbeid for å kunne endre dagens svært restriktive abortlovgiving: I dag er det kun hvis kvinnes liv er truet at abort er lovlig.

Til stede under middagen var det flere representanter fra The Coalition for the Prevention of Unsafe Abortion (COPUA) og deres medlemsorganisasjoner, slik som FPAM. Middagen ble holdt i forbindelse med et besøk av Norad til Malawi. Lisa Sivertsen, direktør for avdeling for velferd og menneskerettigheter, viste til den norske regjeringens veileder for å fremme SRHR og understreket viktigheten å kunne manøvrere raskt og smidig når organisasjonene så politiske muligheter.

Ambassadør Ingrid Marie Mikelsen tok innspillene med seg og lovet å utforske mer hvordan ambassaden kan bidra fremover.

Har du lyst til å engasjere deg?

Bli medlem av Sex og Politikk, inngå en «kaffeavtale» for å støtte vårt internasjonale arbeid, følg med på vår kalender og bli med på medlemsmøter om prosjektet og ta gjerne kontakt dersom du har spørsmål eller har lyst til å komme med innspill.

Sjekk bildekarusellen for noen fotominner fra turen til Malawi: