Takk for din deltakelse på EuroNGOs-konferansen

Takk for din deltakelse på EuroNGOs-konferansen

Hjertelig takk til alle deltakere og frivillige som bidro til den årlige EuroNGOs-konferansen og årsmøte i starten av november 2015.

Dette er første gang EuroNGOs har holdt sin årlige konferanse i Norge og vi er derfor spesielt takknemlige for all kunnskapen vi fikk ta del i og det store engasjementet som ble vist. Vi håper deltakerne fikk et inntrykk av hvor viktig temaet er i Norge, både gjennom at Oslo kommune ved nyvalgt ordfører Marianne Borgen inviterte oss til en mottakelse på Oslo Rådhus og gjennom H.K.H. Kronprinsesse Mette-Marits deltakelse på deler av konferansen. EuroNGOs-konferansen er Europas viktigste konferanse om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), og som vertskap for konferansen var det fantastisk å få samlet så mange ildsjeler for dette viktige temaet.

Vi er svært fornøyd med resultatet fra årets EuroNGOs-konferanse, hvor vi fokuserte på hvordan sivilt samfunn kan bidra til å oppnå de nye bærekraftsmålene: Agenda 2030, og hvordan vi kan arbeide for å fremme SRHR-temaer som har blitt utelatt eller kun marginalt inkludert.

Jeg håper dere er blitt like inspirert som meg og at konferansen vil bidra til et stort løft for SRHR-arbeidet deres framover, både temaene som er inkludert i Agenda 2030 og de mer kontroversielle temaene som vi må jobbe med i tillegg.

Vennlig hilsen,

Tor-Hugne Olsen, daglig leder, Sex og Politikk.

Kort om EuroNGOs:

EuroNGOs er et europeisk nettverk som jobber for å fremme universell tilgang til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) verden over. Nettverket består av 22 organisasjoner som jobber innenfor SRHR, og samarbeider i tillegg med partnere fra hele verden. Hovedarbeidet til EuroNGOs er å legge til rette for samarbeid ved å generere og dele informasjon og kunnskap, styrke ferdigheter og jobbe frem samlede politiske innspill og tiltak.