Takk for deltakelse på ungdomskonferansen

Takk for deltakelse på ungdomskonferansen

Takk til deltakere og eksperter som deltok på ungdomskonferansen i starten av november! Vi håper alle fikk en lærerik og spennende søndag.

Sex og Politikk arrangerte sammen med Juridisk rådgivning for kvinner (JURK) og Seksualpolitisk nettverk for unge (SNU) en ungdomskonferanse på Litteraturhuset i Oslo 1. november 2015.

Hovedtemaet for ungdomskonferansen var juridiske muligheter og utfordringer rundt unge kvinners tilgang på seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), sett i lys av FNs nylig vedtatte bærekraftige utviklingsmål.

Under konferansen ble temaer som abort, seksualundervisning og vold i nære relasjoner presentert av relevante eksperter, som i etterkant åpnet opp for spørsmål og kommentarer.

Ekspertene var Shambhavi Poudel, leder for International Planned Parenthood Federation, South Asia Regional Youth Network (SARYN), Patricia Kaatee, politisk rådgiver fra Amnesty International Norge, og Andrea Gustavsson, Beate Wenes, Synne Skoglund og Karoline Sehl fra JURK.

Presentasjonene favnet et bredt geografisk spekter: Nepal og Sør-Asia, Latin-Amerika og Tanzania.