Svar på høring: Forslag til rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Svar på høring: Forslag til rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger

Styrking av barns mestring av den positive seksualiteten er essensielt for å fremme barns helse og trivsel og et godt psykososialt læringsmiljø

Styrking av barns mestring av den positive seksualiteten er essensielt for å fremme barns helse og trivsel og et godt psykososialt læringsmiljø, i tillegg til å bidra til å forebygge seksuelle krenkelser. Da bør ikke grunnskolelærere kun ha kunnskap og ferdigheter knyttet til krenkende og ulovlig seksualitet, men ha et helhetlig perspektiv som også rommer den gode og lovlige seksualiteten.

Les høringssvaret vi, sammen med Nasjonalt nettverk for seksualitetsundervisning, har sendt inn om forskrifter til rammeplan for femårige grunnskoleutdanninger: Svar på høring- forskrifter om rammeplan for femårige grunnskolelærerutdanninger