Svært dramatiske britiske bistandskutt – kutter over 80% av støtten til viktige likestillingsprogram

Svært dramatiske britiske bistandskutt – kutter over 80% av støtten til viktige likestillingsprogram

Sex og Politikk er svært bekymret for millioner av sårbare kvinner og ungdommer som nå må betale prisen for dramatiske bistandskutt i Storbritannia

Den britiske regjeringen varslet onsdag kveld 28. april betydelige kutt i det britiske bistandsbudsjettet, inkludert allerede tildelte midler til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Kuttene rammer særlig FNs befolkningsfond (UNFPA) og International Planned Parenthood Federation (IPPF). 

De katastrofale kuttene legges fram midt under en global pandemi, hvor kjønnsulikhet og vold mot kvinner øker, og helsetjenester har sprengt kapasitet.

Det er varslet kutt på 85 prosent i bevilgningene til FNs befolkningsfond sitt prevensjonstilgangsprogram, mer enn 1 450 millioner kroner. UNFPA Supplies er den viktigste distributøren for prevensjonsmidler til helseinstitusjoner og organisasjoner i lavinntektsland. Disse midlene kan forhindre 250 000 mødre- og barnedødsfall, 14,6 millioner uplanlagte graviditeter og 4,3 millioner utrygge aborter. Dette kommer i tillegg til et forventet kutt på rundt 140 millioner kroner i kjernestøtte til FNs befolkningsfond. 

International Planned Parenthood Federation er blitt informert om omfattende kutt, til sammen over 800 millioner kroner. IPPF med Sex og Politikk som norsk medlem, er den største organisasjonen for SRHR internasjonalt. Kuttene medfører stengning av helsefasiliteter i 11 land i Asia og Afrika hvor vi må si opp 480 ansatte. 

Den britiske regjeringens bistandskutt er svært urovekkende og vil ha alvorlige konsekvenser for kvinner og jenter verden over. De vil spesielt ramme sårbare grupper, inkludert kvinner på landsbygda og i humanitære kriser. 

Vi står fortsatt midt i en pandemi, og bistand til helse, likestilling og SRHR er helt sentralt for å motvirke pandemiens negative konsekvenser. Dette er ikke tiden for å kutte i bistandsbudsjetter eller gå tilbake på forpliktelser overfor kvinner og jenter.

I januar kunne vi endelig feire opphevelsen av Global Gag Rule og at Trump administrasjonen ikke lenger knebler bistand til SRHR. At Storbritannia, en alliert i kampen for likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nå gjør kutt som potensielt er større enn konsekvensene av Global Gag Rule skremmer Sex og Politikk. Mer enn noen gang trenger vi ledere som går foran for internasjonalt samarbeid og støtter seksuelle rettigheter!

For mer informasjon kontakt daglig leder i Sex og Politikk Tor-Hugne Olsen på 488.42.771 eller Kristine Bjartnes på 926.09.658.

Pressemelding IPPF: https://www.ippf.org/news/ippf-warns-millions-vulnerable-women-and-girls-will-pay-price-catastrophic-budget-cuts

Pressemelding UNFPA: https://www.unfpa.org/press/statement-uk-government-funding-cuts