Støtte til styrking av seksualitetsundervisning med minoritetsperspektiv

Støtte til styrking av seksualitetsundervisning med minoritetsperspektiv

I går mottok vi gladbeskjeden om at vi får støtte til et prosjekt for å styrke kunnskap om seksuell helse i et krysskulturell perspektiv!

I dag feirer vi i Sex og Politikk! Stiftelsen Dam bekreftet i sin bevilgning i går at Sex og Politikk – i samarbeid med Minotenk – er bevilget prosjektstøtte på kr. 600,000 til et spennende prosjekt neste år for å styrke kunnskap om seksuell helse i et krysskulturell perspektiv.
Prosjektet har fokus på seksualitetsundervisning i skolen, med målrettet innsats på seksuell helseinformasjon med et bredt og inkluderende nedslagsfelt. Prosjektet tar utgangspunkt i boka «iLove 2», som ble lansert 2018 av organisasjonen Minotenk til elever i videregående skole, som tar opp tematikk knyttet til seksualitet, identitet og helse med en interseksjonell tilnærming. I tillegg bygger prosjektet på «Uke 16: Seksuell helse og livsmestring», som er et seksualitetsundervisnings-materiell for elever i videregående skole, utviklet av oss.
For dette prosjektet skal fem ulike tema i boken «iLove 2» filmatiseres, med egne oppgaver til hver av dem.
Målet for prosjektet er å øke kunnskapen og bevisstheten blant elever i videregående skole når det kommer til seksuell helse. Prosjektet skal også gi lærere et verktøy for å kunne håndtere spørsmål knyttet til kjønn, identitet og seksuell helse fra ulike minoritetsperspektiver, reflektere over ulike erfaringer som dukker opp i klasserommet. Det vil bli utviklet undervisningsmateriell og en pedagogisk veileder for lærerne som knyttes opp mot filmene. Til sammen vil filmene, undervisningsmateriellet og veilederen til lærerne styrke seksualitetsundervisningen.
«Vi er veldig glade for å få støtte fra Stiftelsen Dam til dette viktige prosjektet. Filmene har personlige og tankevekkende intervjuer om seksualitet og seksuell helse. De forteller om dilemmaer og løsninger, om gleder og sorger, og om å finne sin egen identitet i en verden med til tider motstridende forventninger. Med hjelp fra undervisningsmateriellet vi skal utvikle for filmene og en veileder for lærere, skal prosjektet gi et utgangspunkt for viktige refleksjoner og diskusjoner i klasserommet.» Sier prosjektleder Ibrahim Mursal om støtten og prosjektet.