Stortinget enige om forbud mot konverteringsterapi

Stortinget enige om forbud mot konverteringsterapi

I dag, 12. desember 2023, stemte et flertall på Stortinget for et forbud mot konverteringsterapi.

Forslaget om å forby konverteringsterapi fikk tverrpolitisk støtte, og en av de som har tatt til orde for forbudet er lederen for Stortingets SRHR-nettverk, Åse Kristin Ask Bakke. Fra Stortingets talerstol kaller hun dagen i dag for historisk.

«Ved å forby denne praksisen, sender vi samfunnet en tydelig melding om at vi tar på alvor vårt ansvar for å beskytte våre medborgere mot skade. Og vi gjør dette for neste generasjon, så de skal få vokse opp og leve i et samfunn der man skal få lov til å være seg selv og elske den man vil,» sa en synlig glad og fornøyd stortingsrepresentant Åse Kristin Ask Bakke (Ap).

Konverteringsterapi, også kalt seksuell reorienteringsterapi, homoterapi, reparasjonsterapi eller homoomvending, er en pseudovitenskapelig behandling og andre handlinger for å få LHBT-personer til å forandre eller undertrykke sin seksuelle orientering eller kjønnsidentitet. 

«Vi i Sex og Politikk er svært glade for at et samlet Storting endelig har stemt for et forbud mot konverteringsterapi. Dagens avstemming i Stortinget er et stort og viktig steg for seksuelle rettigheter i Norge. Ingen skal måtte utsettes for nedverdigende behandling som følge av sin kjønnsidentitet eller seksuelle orientering,» uttaler daglig leder Tor-Hugne Olsen.

Les mer om saken på NRK.no