Stort engasjement under Trondheim Pride

Stort engasjement under Trondheim Pride

Sex og Politikk og SNU bidro til seks arrangement under Trondheim Pride, med alt fra seksualitetsundervisning for transpersoner til samtale med innestemme om livssyn og seksualitet.

Årets Trondheim Pride var det 25. i rekken og arrangøren hadde lagt opp til et jubileum utenom det vanlige. «Uka» strakk seg over ti dager, og var fylt til randen av arrangement med stor bredde og mangfold.

Sex og Politikks arrangement om seksualitetsundervisning for transpersoner vakte stor interesse, og det var tydelig at dette er et tema som opptar mange, kanskje spesielt de som er transpersoner selv, men også pårørende og allierte.

På arrangementet ble det snakket om utfordringene transpersoner i Norge erfarer når det gjelder tilgang til utdanning, helsetjenester, sosial omsorg, men også måten mediene rapporterer på temaer som omhandler trans.

Antonio Mihajlov, rådgiver SKKK i Sex og Politikk (f.v.) ledet samtalen mellom leder i PKI (Pasientorganisasjonen for Kjønnsinkongruens) Isak Bradley, fagansvarlig for Trondheim Pride, Aaron Solan Stykket og nestleder i Trondheim Pride, Strisha F. Kvål, på et meget godt besøkt arrangement under Trondheim Pride. (Foto: Tore-Hugne Olsen)

SNU hadde satt Sexpert-quiz på programmet, samt et dialogmøte om seksuelle overgrep, sistnevnte i samarbeid med NOK Trondheim Senter mot seksuelle overgrep.

På møtet ble det snakket om hvordan mange unngår å beskrive seksuelle overgrep som voldtekt, mange ganger fordi de sammenligner sin egen erfaring opp mot de mest brutale tilfellene, og da kjenner mange på at «da er jo ikke mitt tilfelle så alvorlig», samtidig som det ble påpekt at seksuelt samkvem uten samtykke er voldtekt. SNU informerte om sitt arbeide og fortalte om sitt arbeid for å få til en samtykkelov.

Leder i SNU Trondheim, Kristin Rolfstad, snakket om SNU sitt arbeid i Trondheim og nasjonalt nivå. (Foto: Tore Aasheim)

Sex og Politikk var med på «Regnbuemøte for seniorer», samt at det ble arrangert et eget møte om eldre og seksuell helse i forbindelse med prosjektet Ukk66.no.

Sex og Politikk står også bak filmprosjektet «Kunsten å være syndig», en film som ble vist på Cinemateket i Olavshallen.

Vår frues kirke dannet en ærverdig ramme rundt arrangementet «En samtale om livssyn og seksualitet». Hva betyr det å være skeiv og troende? Hva betyr det å være en del av et fellesskap, og hvordan kan man føle seg inkludert som skeiv? Dette og en rekke andre spørsmål ble det snakket om, med gode spørsmål fra publikum.

Samtale om livssyn og seksualitet med innestemme i Vår frues kirke, Tor-Hugne Olsen fra Sex og Politikk, gateprest Kamille Nygård og Ibrahim Alsaraj. (Foto: Tore Aasheim)