Storfint besøk fra Indonesia

Storfint besøk fra Indonesia

Vi i Sex og Politikk har vært så heldige å få besøk av lederen av den indonesiske organisasjonen IPPA, Eko Maryadi.

I juni hadde vi i Sex og Politikk besøk av lederen av den indonesiske søskenorganisasjonen vår Indonesian Planned Parenthood (IPPA), Eko Maryadi.

I løpet av nesten to uker i Oslo fikk Eko møtt en rekke viktige aktører innenfor norsk bistandspolitikk og organisasjonsliv, samtidig som han fikk med seg både Sex og Politikk sin sommerfest, samt Oslo Pride.

Et av de første programpunktene til Eko var deltakelse i seminaret Comprehensive Sexuality Education: Why is it so difficult and what can we do?

Sex og Politikk arrangerte seminaret i samarbeid med Plan og SAIH, som en del av arbeidet i nettverket Global Campaign for Education.

I samtalen presenterte Eko utfordringer og muligheter for indonesiske kvinners arbeid med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) gjennom helhetlig seksualitetsundervisning (CSE). Etter en fagtung dag gikk turen videre til Sex og Politikk sin årlige sommerfest, der fokuset for en liten stund ble flyttet fra SRHR til indonesisk mat og mattradisjoner.

I løpet av besøket møtte Eko flere viktige aktører innenfor norsk bistand, både fra Utenriksdepartementet og Norad. På disse møtene ble det blant annet om abortlovgivning i Indonesia, seksuell og kjønnsbasert vold, skeives rettigheter og livsvilkår, og sammenhengen mellom klima og SRHR.

I tillegg delte Eko sine erfaringer fra Indonesia med Norsk senter for menneskerettigheter på UiO og en rekke av Sex og Politikk sine sivilsamfunnskollegaer, blant annet gjennom det internasjonale SRHR-nettverket som Sex og Politikk koordinerer.

Eko’s Norgestur ble avsluttet på storstilt vis på Oslo Pride, hvor han deltok både i en panelsamtale om seksuelle rettigheter og interseksjonalitet, samt bidro på Sex og Politikk sin stand i Pride Park.

På videoen forteller Eko kort om sitt besøk i Norge.