Støre-regjeringens satsning på SRHR uteblir

Støre-regjeringens satsning på SRHR uteblir

Da Støre-regjeringen bevilget 1,8 milliarder til bistandsmidler til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i 2022, innfridde de egentlig bare Solberg-regjeringens brutte løfter. Arbeiderpartiet og Senterpartiets egen lovte satsning glimrer med sitt fravær.

Sex og Politikk er glade for at bistandsmidler til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) økte i 2022, opp til nivået på norske forpliktelser.

Med et økt internasjonalt press på seksuelle rettigheter over hele verden, forsterket av ettervirkningene av pandemien er dette viktig. Kampen for seksualitetsundervisning, abort og skeives rettigheter er særlig under økende press.

Savner satsning

Norad presenterte i dag (9. mai) fjorårets bistand-tall. Tallene viser hvordan Norges bistand i 2022 ble brukt. Dette var første regnskap Støre-regjeringen har hatt full kontroll på. Etterslepet på norske forpliktelser til SRHR fra tidligere år er endelig blitt hentet inn, men Sex og Politikk savner fortsatt den mye omtalte storsatsingen på SRHR fra Støre-regjeringen.

Tallene viser det laveste andelen bistand i dette årtusen med mindre enn 0,9% av BNI i bistand, som er skuffende når vi vet Norge er blant de eneste bistandslandene som tjener økonomisk krigen i Ukraina.

Det ble i 2022 bevilget 1,8 milliarder til seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR). Regjeringen har hentet inn etterslepet på Norges forpliktelser på SRHR fra 2019, noe som er positivt, men en storsatsing lar fortsatt vente på seg.

På tide å innfri løfter

I 2021 kom Arbeiderpartiet og Senterpartiet til enighet om et felles regjeringsprogram; Hurdalsplattformen, og erstattet dermed Solberg-regjeringen.

Det var med stor glede at Sex og Politikk så SRHR-punkter som «styrking av kroppslig autonomi, familieplanlegging, prevensjon og abort» listet som ett av seks hovedområder for utviklingspolitikken. Med utviklingsminister Tvinnereim i spissen, har Støre-regjeringen fortsatt å hevde at de prioriterer satsingen på SRHR internasjonalt.

Da kan det være på sin plass å minne regjeringen på at å fortsette som før ikke er det samme som å øke, styrke eller satse. Å fortsette som før er stillstand, og det er ikke dette regjeringen har lovet for SRHR i Hurdalsplattformen.

En regjering som ønsker legitimitet for sitt SRHR-engasjement, må satse høyere enn det nivået deres forgjengere lovet i 2019. Å bevilge 9,6 milliarder for perioden 2020-2025, i tråd med Nairobi-forpliktelsene, er ikke en økning eller en prioritering. Nå som etterslepet fra Nairobi-forpliktelsene er innhentet, må ambisjonsnivået videre opp.

Sex og Politikk etterlyser den mye omtalte satsingen på SRHR fra dagens regjering.

«Selv om politisk støtte og store ord er viktig, må det også finansiering til. Regjeringen må kjenne sin besøkelsestid, og innfri sine løfter, når vi nå er i rute med Nairobi-forpliktelsene til Solberg-regjeringen, er det på tide å oppfylle Hurdal-forpliktelsene til Støre-regjeringen,» uttaler Tor-Hugne Olsen, daglig leder i Sex og Politikk.

Bakgrunnen for minimumsnivået

Et viktig grunnlag for hvilket minimumsnivå man bør forvente av regjeringen når det kommer til SRHR-bistand finner vi i Norges internasjonale forpliktelser.

I denne sammenheng ser vi særlig til Nairobi-konferansen i 2019, som markerte at det var 25 år siden den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (ICPD) ble avholdt i Kairo i 1994.

Kairo-konferansen i 1994 representerte et veiskille i hvordan man så på befolkningsspørsmål, blant annet ved at det anerkjenner menneskerettigheter, og særlig SRHR og likestilling som pilarer for god befolknings- og utviklingspolitikk globalt.

25-årsjubileet i Nairobi samlet stater, FN-organisasjoner, privat sektor, sivilsamfunn og ungdomsnettverk for å bli enige om forpliktelser og nye initiativer i arbeidet med implementeringen av handlingsplanen fra Kairo.

Under Nairobi Summit i 2019 forpliktet Norge seg til å bevilge 9,6 milliarder kroner for perioden 2020 – 2025 til SRHR. Med 9,6 milliarder fordelt over seks år (2020 – 2025), må Norge i gjennomsnitt bevilge 1,6 milliarder kroner til SRHR årlig.

I 2020 og 2021 bevilget Norge henholdsvis 1,525 og 1,503 milliarder kroner til SRHR. Dette tilsvarer et etterslep på 172 millioner kroner, som burde ha blitt hentet inn i støtten for 2022. Støtten til SRHR i 2022 ble på 1,803 milliarder.

Dette er altså ingen reell økning, det betyr bare at regjeringen ikke lengre ligger under minimumsnivået for SRHR-støtte.