Stor interesse for boka «Kvinnehelse i krisetid»

Stor interesse for boka «Kvinnehelse i krisetid»

Hvordan går det med kvinnehelsen i krisetid? Forfatter og tidligere Sex og Politikk-rådgiver Kristine Bjartnes har skrevet bok om temaet, og denne uken ble boken lansert.

Over 100 personer hadde funnet veien til Leiligheten på Rockefeller i Oslo, da Universitetsforlaget og forfatter Kristine Bjarnes lanserte boken «Kvinnehelse i krisetid». Bjartnes har brukt covid 19-pandemien som forstørrelsesglass og sett på hvordan krisen virket inn på kvinnehelsen i Norge og globalt.

Statssekretær i utenriksdepartementet Bjørg Sandkjær (Sp) deltok i en panelsamtale i forbindelse med lanseringen, og hun viste til at boken har viktige lærdommer, som gjør at vi kan være bedre forberedt til neste pandemi. Hun sa også at globalt er det mye motstand mot seksuelle og reproduktive rettigheter, og vi må jobbe hardt for å opprettholde disse rettighetene.

Kjersti Augland fra Sex og Politikk kunne vise til erfaringer fra søskenorganisasjoner globalt og deres bekymringer for dårlig tilgang til prevensjon og trygg abort, men også utvikling av nye digitale løsninger. Hun understreket behovet for at Norge tar et større ansvar for å styrke SRHR globalt. 

Äida Leistad fra Barselopprøret påpekte at flere av restriksjonene for fødende er blitt værende også etter pandemien. 

Bassel Hatoum, tidligere leder i Skeiv verden, rettet oppmerksomheten mot at en krise rammer ekstra hardt de som allerede er marginalisert, slik som skeive med minoritetsbakgrunn.

Kari Nyheim Solbrække, professor ved Institutt for helse og samfunn ved UiO og Elisabeth Swärd, forskningsansvarlig hos Norske Kvinners Sanitetsforening viste til behovet for å styrke både undervisning og forskning på kvinnehelse. Både barn og unge og eldre kvinner er sterkt underrepresentert i dagens forskning. 

Boken er allerede tilgjengelig på alle landets biblioteker og NTNU har som det første universitetet allerede innlemmet boken i sitt pensum.

«Norge trenger studenter og nyutdannede som har god kunnskap om og sterkt engasjement for kvinnehelse nasjonalt og globalt,» uttaler assisterende daglig leder i Sex og Politikk, Kjersti Augland.

Se bilder fra boklanseringen i bildekarusellen nedenfor: