Stilling ledig: Rådgiver/seniorrådgiver 100% stilling.

Stilling ledig: Rådgiver/seniorrådgiver 100% stilling.

Vi søker rådgiver/seniorrådgiver til et engasjement for samisk tilrettelegging av Sex og Politikks seksualitetsundervisningsmateriell – 100%-stilling.

Brenner du for god seksualitetsundervisning for ungdom? Har du interesse for å utvikle undervisningsmateriell for samisktalende elever? Sex og Politikk samarbeider med Sametinget for å sikre at undervisningsmateriell til seksualitetsundervisningen i grunnutdanningen er tilpasset til samiske forhold og tilgjengelig på nordsamisk, og på sikt for sør- og lulesamisk. Sex og Politikk skal derfor styrke vårt team for skoleåret 2023-24 for å tilrettelegge vårt tilbud på samiske språk. 

Sex og Politikk har utviklet og tilbudt materiell til undervisning om seksualitet i grunnskole og videregående opplæring siden 2010. Seksualitetsundervisningsmateriellet «Uke 6» brukes av undervisere ved over 50 % av norske grunnskoler. «Uke 16» for videregående skoler ble introdusert i skoleåret 2021-22. Materiellet er gratis og gir konkrete verktøy til underviserne i å undervise barn og unge om seksualitet. Alt vårt materiell produseres digitalt og er tilgjengelig på vår undervisningsportal på våre nettsider. 

Sex og Politikk arbeider for at alle barn og unge i Norge skal få den helhetlige seksualitetsundervisningen de har krav på. Derfor ønsker vi at vårt materiell tilbys på alle språk- og målformer, inkludert nordsamisk, og på sikt sørsamisk og lulesamisk. 

Om stillingen 

Engasjementet gjelder for perioden 01.09 2023-30.06.2024. Fortrinnsvis 100%-stilling. Deltid kan vurderes for spesielt kvalifiserte søkere som ønsker dette. 

Stillingen skal videreutvikle Sex og Politikks arbeid med materiell på samisk. Dette vil skje gjennom dialog med relevante organisasjoner, miljøer og ekspertise. Oppgaver vil blant annet inkludere: 

 • Utarbeiding, tilrettelegging og oversetting av undervisningsmateriell til nordsamisk. 
 • Utforske mulighetene for å tilby mer av vårt materiell på sør-og lulesamisk. 
 • Revidere og videreutvikle de samiske delene av vår undervisningsportal. 
 • Kartlegging og tett dialog med samarbeidspartnere, ressurspersoner og fagpersonell. 
 • Noe reisevirksomhet særlig til samiske språkkommuner. 

Den som ansettes vil også bidra i forhold til andre deler av Sex og Politikks arbeid rettet særlig mot samiske språkkommuner. 

Vi ønsker oss en medarbeider som har 

 • Erfaring med utvikling av informasjons- eller undervisningsmateriell eller erfaring fra skolen 
 • Interesse for seksuell helse og seksualitetsundervisning 
 • God kjennskap til samisk kultur og språk og med et bredt nettverk i det samiske miljøet, helst med nordsamisk eller et annet samisk språk som morsmål 
 • God skriftlige og muntlige kunnskaper i nordsamisk 
 • Gode samarbeidsevner og samtidig evnen til å jobbe selvstendig 
 • Evne til å jobbe systematisk, strukturert og ryddig 
 • Erfaring med prosjektstyring og koordinering, inkludert søknadsskriving og rapportering 
 • Erfaring med nettpublisering, gjerne kjennskap til WordPress 

Vi tilbyr en spennende arbeidshverdag blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere sentralt i Oslo i en idealistisk og meningsfylt arbeidsplass med varierte og spennende oppgaver. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Arbeidssted utenfor Oslo vil kunne vurderes, særlig for kandidater bosatt i samisk språkområde. 

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag. Noe kveldsarbeid og reise i Norge må påregnes. Lønn etter avtale.  

Søknadsfrist: Snarest (søknader vurderes løpende fra 01.08-01.09) 

Søknad og CV sendes elektronisk til stilling@sexogpolitikk.no. 

Nærmere opplysninger om stillingene fås ved å kontakte daglig leder Tor-Hugne Olsen, telefon 488.42.771 eller epost torhugne@sexogpolitikk.no. 

Sex og Politikk er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Sex og Politikk arbeider for å fremme seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 120 land. Sex og Politikk jobber politisk for å styrke Norges nasjonale og internasjonale politikk og finansiering av SRHR. Vi driver informasjonsarbeid og utvikler seksualitetsundervisningsmateriell.