Stilling som rådgiver innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med ansvaret for «Uke 6»

Stilling som rådgiver innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med ansvaret for «Uke 6»

Brenner du for seksualitetsundervisning for barn og unge?

Sex og Politikk har et ledig engasjement som rådgiver innen seksuell og reproduktiv helse og rettigheter med spesielt ansvar for vårt prosjekt «Uke 6».

Vi ønsker oss en systematisk person, gjerne med pedagogisk bakgrunn og erfaring med politisk påvirkningsarbeid, som har kunnskap om og erfaring med prosjektarbeid i frivillige organisasjoner, inkludert søknadsskriving og rapportering, kunnskap om barn og unges seksuelle og reproduktive helse og rettigheter, kjennskap til normkritisk seksualitetsundervisning, det norske utdanningssystemet samt barn og unges atferd på sosiale medier. Erfaring med Adobe InDesign er en fordel. Vi vil vektlegge evne til å arbeide strukturert og resultatorientert, fleksibilitet og serviceinnstilling. I tillegg må du ha god skriftlig og muntlig fremstillingsevne og kunne jobbe både selvstendig og i team.

Vi tilbyr en spennende fulltidsstilling blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere med oppstart 4.januar 2017 og varighet til 1. mars 2018 (med mulighet for forlengelse avhengig av finansiering). Vi kan ikke tilby høy lønn, men en idealistisk og meningsfylt arbeidsplass med varierte og spennende oppgaver, som blant annet inkluderer:

  • Videreutvikling og kvalitetssikring av innholdet i «Uke 6» og «Mine og dine grenser» med et spesielt fokus på å utvikle et temamateriell om seksuelle rettigheter og sosiale medier
  • Dialog med undervisere, barn og unge, samarbeidspartnere og myndigheter
  • Politisk påvirkningsarbeid for å fremme SRHR
  • Kurs- og foredragsvirksomhet for undervisere, elever og andre relevante aktører
  • Søknadsskriving og rapportering

På grunn av personalgruppas nåværende sammensetning oppfordres personer med flerkulturell bakgrunn og andre kjønn enn kvinner til å søke.

Kortfattet søknad og CV sendes til post@sexogpolitikk.no
Søknadsfrist: 27.11.2016

Nærmere opplysninger om stillingen fås ved å kontakte seniorrådgiver Charlotte Andersen 971 05 287 / charlotte@sexogpolitikk.no eller daglig leder Tor-Hugne Olsen, 488 42 771 / torhugne@sexogpolitikk.no.