Stilling ledig som ungdomskoordinator!

Stilling ledig som ungdomskoordinator!

Sex og Politikk er en ideell,
frittstående og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon.

Stillingsutlysning:

Sex og Politikk har ledig 40 % stilling som ungdomskoordinator

Varighet: Juli 2014 – juni 2015.

Tiltredelse: Snarest

Søknadsfrist: 21. mai 2014

Søknad sendes elektronisk til post@sexogpolitikk.no

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er en ideell,
frittstående og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Foreningen er medlem av International Planned Parenthood Federation (IPPF). Sex og Politikk har kontorer sentralt i Oslo sentrum. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, nasjonalt og internasjonalt.

I vårt internasjonale arbeid er vi særlig opptatt av norske myndigheters engasjement for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter i sin utenriks- og utviklingspolitikk. FNs kommisjon for befolkning (CPD) og post 2015 prosessen står sentralt i vårt arbeid.

Om stillingen:
Sex og Politikk ønsker å etablere en ungdomsbevegelse/ organisasjon og søker derfor etter en ungdomskoordinator for å initiere og lede dette arbeidet.

Ungdomskoordinatoren vil få ansvar for:

 • Igangsette ungdomsrelaterte SRHR aktiviteter med mål om å etablere en ungdomsbevegelse/ organisasjon.
 • Medlemsrekruttering og utvikling av medlemsaktiviteter.
 • Ungdomskoordinator skal fremme foreningens politiske målsetninger og drive effektivt påvirkningsarbeid.
 • Kampanje – og informasjonsarbeid internt og eksternt, og bidra til samfunnsdebatt og informasjonsdeling, eks. foredragsvirksomhet, debatter, nettside og media.
 • Muligheter for å utvikle prosjekter og søknader for foreningens arbeid, samt å følge opp pågående prosjekter og rapportere på disse.
 • En del av arbeidet utføres i samarbeid med aktører fra andre organisasjoner både nasjonalt og internasjonalt, men hoveddelen av arbeidet vil kreve høy grad av selvstendighet.
 • Stillingen kan innebære en del reisevirksomhet og kvelds-/helgearbeid.

Vi søker en person med:

 • God kontakt med målgruppen
 • Relevant utdanning på bachelorgradsnivå eller tilsvarende
 • Svært god kunnskap om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter
 • Kunnskap om norsk utenriks- og utviklingspolitikk, inkludert post 2015 prosessen
 • Kunnskap om politiske beslutningsprosesser
 • Erfaring fra arbeid for likestilling og kvinners rettigheter, menneskerettigheter, arbeid med ungdoms seksuelle rettigheter og/eller politisk påvirkningsarbeid
 • Organisasjonserfaring
 • Svært god muntlig og skriftlig formuleringsevne på norsk og engelsk

Personlige egenskaper:

 • Initiativrik og selvstendig
 • Kreativ
 • Gode samarbeidsevner
 • Evne til å begeistre
 • God formidlingsevne
 • Høy arbeidskapasitet
 • Evne til å prioritere
 • Evne til å sette langsiktige mål for organisasjonen og seg selv
 • Fleksibel med hensyn til reising og ubekvem arbeidstid

Vi ønsker at foreningen skal speile mangfoldet i befolkningen, og vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke. Pga. kjønnssammensetningen på kontoret oppfordrer vi også andre kjønn enn kvinner til å søke.

Vi tilbyr lønnstrinn 25 (Statens regulativ). God pensjonsordning.

For spørsmål om stillingen kontakt daglig leder Solveig Hokstad eller organisasjonssekretær Anneli Rønes på telefon 22 11 55 13.