Sterkt sluttdokument fra IPCI 2014

Sterkt sluttdokument fra IPCI 2014

Bredt internasjonalt møte med parlamentarikere om befolkning og utvikling

Mer enn 260 parlamentarikere fra 134 land møttes i Stockholm 23.-25. april for å fornye forpliktelsene til handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen om befolkning og utvikling (ICPD) holdt i Kairo i 1994. Resultatet, som ble enstemmig vedtatt, er «Stockholm Statement of Commitment», hvor parlamentarikere ble enige om å mobilisere i sine hjemland for å sikre at prinsippene fra Kairo skal integreres fullt og helt i post-2015 prosessen og de nye bærekraftige utviklingsmålene, og at menneskerettigheter, likestilling, kvinner og unge mennesker må være i sentrum.

Stockholm Statement of Commitment:

  • legger vekt på den viktige sammenhengen mellom et lands befolkning og landets mulighet til å oppnå langsiktig økonomisk utvikling
  • etterlyser integrasjon av befolkningsdynamikker i all utviklingsplanlegging både på nasjonalt og lokalt nivå
  • understreker behovet for «å holde jenter, inkludert gifte og gravide jenter, i skolen, i alle utdanningsnivå og uten diskriminering»
  • forplikter parlamentarikere til å utarbeide «politikk og program som utnytter den demografiske dividenden gjennom å forbedre egenskapene unge mennesker har for å bidra til sosial og økonomisk utvikling og innovasjon»

I tillegg til Stockholm State of Commitment ble en deklarasjon om menneskerettigheter innlemmet som supplement til hoveddokumentet. I denne deklarasjonen ber parlamentarikerne «alle stater om å garantere likhet for loven og ikke-diskriminering for alle mennesker, ved å innføre lover som beskytter alle individers menneskerettigheter, uten noen form for forskjellsbehandling».

Den tre dager lange konferansen ble arrangert av FNs befolkningsfond (UNFPA), European Parliamentary Forum on Population and Development og det svenske parlamentet, det svenske parlamentarikernettverket for SRHR og Sveriges utenriksdepartement.

Åpningsseremonien foregikk i Sveriges Riksdag og også Kronprinsesse Victoria var til stede. Lederen for det svenske parlamentarikernettverket for SRHR, Ulrika Karlsson, sa i sin åpningstale at hun håpte at parlamentarikerne kunne enes om en «felles forpliktelse til å fortsette implementeringen av ICPDs handlingsprogram også etter 2014, fordi vi ser på dette dokumentet som en milepæl som setter mennesket i sentrum av utvikling». Etter henne fulgte Per Westerberg, taler i det svenske parlamentet, som understreket viktigheten av den tverrpolitiske enigheten om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter som har eksistert lenge i det svenske parlamentet, og hvor viktig likestilling og barns rettigheter er i Sverige.

Eksekutivdirektør i FNs befolkningsfond (UNFPA), Babatunde Osotimehin, belyste parlamentarikeres rolle når det gjelder å sette individet i hjertet av utvikling. Han fortalte en historie om en 11 år gammel jente som et eksempel på de millioner av jentene som henne i verden. «Hennes historie blir ikke fortalt, fordi hun er usynlig, for ung til å bli tatt med i statistikken, og kanskje til og med – som ett av tre barn i utviklingsland – ikke registrert ved fødsel. Hun mangler beskyttelse og å utøve sine rettigheter er umulig. Hun er ikke talt, hun kan ikke nås», sa Osotimehin.

Under åpningsseremonien holdt også Baronessen Jenny Tonge, presidenten i European Parliamentary Forum et innlegg hvor hun omtalte handlingsprogrammet fra Kairo som en kopernikansk revolusjon i internasjonal utvikling, hvor man beveget seg fra det abstrakte til det individuelle.

Konferansen bestod av både fellesmøter og sidemøter, samt besøk til svenske organisasjoner og institusjoner som jobber for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Fra Norge deltok stortingsrepresentant for Arbeiderpartiet, Stine Renate Håheim, som er nestleder i Stortingets SRHR-nettverk. Sex og Politikk deltok som observatør i sin rolle som sekretariat for Stortingets SRHR-nettverk.