Sterkt politisk trykk fra Norge under CSW62 med to statsråder i spissen!

Sterkt politisk trykk fra Norge under CSW62 med to statsråder i spissen!

For første gang under FN kvinnekommisjonsmøte møter to statsråder i New York, barne og likestillingsminister Linda Helleland og utenriksminister Ine Marie Eriksen Søreide. Dette viser et sterkt politisk trykk fra Norge, sier Sex og Politikk sin nestleder Elisabeth Swärd som deltok på årets møte. Her er hennes andre reisebrev fra konferansen.

Begge ministrene la stor vekt på jenter og kvinners helse og rettigheter med MeToo som bakteppe for kvinners rett til å bestemme over eget liv og kropp. I tillegg løftet Helleland også LHBT rettigheter som viktige. Statsrådene og Norges ambassadør Tore Hattrem, tok imot de norske deltakerne på frokostmøte på den norske ambassaden og gav status på hvordan det går med forhandlingene og gav mulighet for innspill fra de norske deltagerne. Også behovet for seksualitetsundervisning blei understrekt og Helleland viste til norske utfordringer og betydningen av seksualundervisning. Søreide fremhevet seksualitetsundervisningskonferansen som fant sted i Oslo i desember som viktig. Dette er gledelig sett fra Sex og Politikk sin side og vi skal kjenne vår besøkelsestid her hjemme.

I tillegg la statsrådene vekt på viktigheten av sivilt samfunn og at vi alle er viktige ansikt og stemmer her under CSW med mål om å bevege helse og rettigheter for jenter og kvinner i positiv retning. Vi deler et felles ansvar for å ikke reversere det som allerede er oppnådd på feltet. Derfor er det viktig for meg som representerer Sex og Poltikk og være i dialog med mange. Statsrådene har i tillegg bilaterale møter fra temaer om seksualitetsrelatert vold i konflikt til menneskerettighetsproblematikk. I denne prosessen er det viktig å finne allierte vektla Søreide og referte til en positiv utvikling og holdninger fra stater i Sør Amerika.

Fredagen 16.mars arrangerte N.K.S. sammen med sin søsterorganisasjon WHAE (Womens Health Association of Ethipia) et side event der Sex og Politikk hadde sørget for et innlegg fra det regionale IPPFWHR kontoret her i NY. Giselle Carino, som er regional direktør, la vekt på konsekvensen av president Trumps Gag Rule i forhold til Sør Amerika og Karibia. Seminaret var godt besøkt med internasjonale tilhørere og noen norske. Dessverre skjedde det samtidig med et annet stort seminar som Utenriksdepartementet arrangerte sammen med UNWomen og The Guardian, om konsekvenser av MeToo og media, så konkurransen om tilhørere var stor.

Det var mange gode spørsmål til panelet med generalsekretær Grete Herlofson i N.K.S., Giselle Carino, IPPFWHR og gynekolog Ana Christina Gonzalez Veles, fra La Mesa i Colombia.

Flere av våre IPPF kolleger i New York var tilstedet på arrangementet. Giselle Carino, Regional Direktør, Patricia Da Silva, senior international advocacy officer og Estelle Wagner, international advocacy officer. IPPF følger CSW forhandlingene nøye.

To sterke kvinnelige statsråder i møte med UN Womens direktør Phumzile Mlambo-Ngcuka hvor det blei diskutert SRHR, utdanning og kvinners livsvilkår gir et sterkt signal. Å ha et kvinneperspektiv på utenrikspolitikken er helt nødvendig for å nå FN bærekrafts mål uttalte Søreide som også tok del i sidearrangementet «Women in the media – from outcry to action». som Norge arrangerte sammen med UN Women og avisen The Guardian samtidig som vi hadde Helleland på vårt sidearrangement. Søreide sa også at hun vil prøve å samle Stortinget om flere tiltak om MeToo bl.a et lavterskeltilbud som en egen nemd for trakasseringsofre.

Religion eller kulturelle tradisjoner må ikke stå i veien for jenter til å leve frie liv understreket Helleland under åpningstalen og Norges innlegg torsdagsmorgen. Måtte CSW62 bevege seg positivt fremover for verdens jenter og kvinner!

Etter Elisabeth kom tilbake til Norge fortsatte forhandlingene om et sluttdokument. Etter vanskelige forhandlinger som pågikk til tidlig på morgen flere dager blei sluttresultatet ganske bra. IPPF kontoret i New York fulgte forhandlingene tett og fra Norge var Gro Lindstad, leder i FOKUS, trofast på plass helt til siste ord var sagt. Sluttdokumentet har et mer inkluderende språk enn tidligere med flere viktige punkter slik som; anerkjennelse av at det finnes interseksjonelle former for diskriminering, de negative effektene av kjønnsstereotypier og anerkjennelse av kjønnsbasert vold i skole og utdanningssammenheng. En seier i år var at dokumentet har et sterkere fokus på rettigheter og «empowerment» enn kun å vise til sårbarhetsfaktorer.

Dette er viktige seire å ta med oss inn i forhandlingene i Befolkning og Utviklings kommisjonen, CPD51, som starter 9. april. Sex og Politikk er igjen tilstede i New York og følger forhandlingene. Daglig leder Tor-Hugne Olsen er med i den norske delegasjonen og seniorrådgiver Kjersti Augland bidrar inn i IPPF og sivilsamfunn sitt strategiske arbeid underveis.