State of world population 2014

State of world population 2014

Rapporten har tema ungdom og ble lansert hos FN-sambandet

Skrevet av: Anneli Rønes, 18.11.14

FNs befolkningsfond (UNFPA) lanserer hvert år rapporten State of World Population. I år har UNFPA valgt tema ungdom og rapporten har fått tittelen «The power of 1.8 billion. Adolescents, youth and the transformation of the future». I Norge ble rapporten lansert hos FN-sambandet, i samarbeid mellom UNFPA, Norad, Utenriksdepartementet og Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, LNU. 1.8 millioner unge representerer den største ungdomsbefolkningen noensinne. Til tross for denne gruppens store potensiale, blir unge ofte oversett. Stikkord som utdanning, fattigdom, arbeidsledighet, seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, likestilling og rettigheter for øvrig, er viktige for å forstå hvorfor unge strever med å overkomme utfordringene de står ovenfor.

Innenfor seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, har utfordringene for unge jenter og kvinner enorme konsekvenser for videre deltakelse i samfunnet. Tradisjoner og praksiser går dypt i mange samfunn og påvirker særlig unge jenter og kvinner:

  • Hvert 2. sekund blir en jente giftet bort
  • Hvert 4. sekund blir en jente gravid
  • Hvert 6. sekund blir en jente utsatt for kjønnslemlestelse

Til stede som innledere på dagens lansering var:

  • Anne-Birgitte Albrectsen, nestleder UNFPA
  • Morten Høglund, statssekretær utenriksdepartementet
  • Ragnhild Lunner, ungdomsdelegat Post 2015

Rune Arctander, assisterende generalsekretær FN-sambandet, var dagens ordstyrer.

Den demografiske overgangen

I sin innledning la Anne-Birgitte Albrectsen, nestleder i UNFPA, vekt på den demografiske overgangen mange land etter hvert vil stå ovenfor når unge blir voksne. I land i øst-Asia ser man at investering i unge gir stort utbytte og akselererer overgangen. Hun brukte Indonesia og Nigeria som eksempel på hvor stor effekt man kan oppnå ved å investere i unge: På 60-tallet var Indonesia og Nigeria relativt likt økonomisk. Siden den gang og til i dag har Indonesia investert i både utdanning og familieplanlegging og har i dag dobbelt så stor økonomi som Nigeria. Dersom Afrika sør for Sahara brukte den øst-asiatiske modellen og slik benyttet seg av den demografiske dividenden, kunne man øke økonomien med USD 500 millioner per år i 30 år fremover.

Til tross for at Norge satser tungt på utdanning som nøkkelen til økonomisk utvikling, er ikke dette nok alene. Mange land står ovenfor utfordringer som må bekjempes for at unge, særlig unge jenter og kvinner, i det hele tatt skal kunne få gå på skole og fullføre sin utdanning; tvangsekteskap, tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester og oppfyllelse av rettigheter, vold mot kvinner og kvinnelig kjønnslemlestelse. Anne-Birgitte kommenterte at investering i utdanning undergraves når jenter får mensen og hun bli da nærmest en «vare» som utnyttes på flere av de ovennevnte områdene. I Norges satsing på utdanning må i tillegg seksualundervisning vektlegges, samt kvalitet på utdanningen som tilbys.

Anne-Birgitte avsluttet med å kommentere prosessen med de nye bærekraftige utviklingsmålene som i sine 17 mål og godt over 150 delmål, kun har 7 delmål som nevner unge. I arbeidet videre blir det derfor særlig viktig å inkludere ungdomsperspektivet i indikatorene, som er hva som gjenstår i post-2015 arbeidet.

Norges rolle

Fra Utenriksdepartementet deltok statssekretær Morten Høglund. Regjeringen lanserte i vår stortingsmeldingen «Utdanning for utvikling» og går foran som en global pådriver for jenters rett og tilgang til utdanning. I meldingen viser regjeringen til sammenhengen mellom utdanning og helse og at dersom jenter får gå på skole vil de unngå å bli uønsket gravid. Høglund påpekte også at det er viktig for skolene å kunne møte etterspørselen etter utdanning, i tillegg til å kunne tilby helsetjenester og informasjon.

Høglund nevnte også tema som hiv/aids, menneskerettigheter, seksuell orientering og kjønnsidentitet, og ikke minst mental helse, som viktige områder Norge er engasjert, også for unge. Han avsluttet med å sitere tidligere leder for UNFPA, Dr. Nadis Sadik, som i sin tid sa at seksuell og reproduktiv helse er grunnlaget for alt annet.

Fra ungdommen

Fra LNU, Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner, deltok ungdomsdelegat på post-2015, Ragnhild Lunner. Hun begynte med å berømme UNFPA for å rette søkelyset på ungdom ved en slik rapport. Som ungdomsdelegat har Ragnhild stilt i flere møter, også på FN-nivå, og etterlyser reell ungdomsdeltakelse og samtidig en langsiktig satsing på ungdom i post-2015 prosessen. «Vi forstår best vår egen hverdag», kommenterte Ragnhild, og understreket at ungdom må være med i hele prosessen, ikke bli bragt inn til slutt. Avslutningsvis understreket Ragnhild Lunner at «Youthless development is useless». Sex og Politikk ser også frem til å jobbe ungdom bedre inn i indikatorene til de nye bærekraftige utviklingsmålene i post-2015 prosessen!

Rapporten kan leses og lastes ned her.