SRHR-tiltak må prioriteres under humanitære kriser

SRHR-tiltak må prioriteres under humanitære kriser

I flyktningleiren Zaatari i Jordan, lever 70 000 flyktninger. FNs Befolkningsfond (UNFPA) bistår gravide kvinner i leiren og har fram til nå sørget for 6500 trygge fødsler. Ingen kvinner har mistet livet under fødsel ved deres sykehus. På grensen mellom Syria og Jordan er det minst 70 000 flyktninger i ingenmannsland. De har ikke tilgang til helsetjenester. De siste seks månedene har minst 9 kvinner dødd som følge av fødselskomplikasjoner. Seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) handler om liv og død!

Dette var ett av hovedbudskapene under konferansen om humanitære kriser og SRHR, arrangert av Sex og Politikk og International Planned Parenthood (IPPF), i samarbeid med Stortingets SRHR-nettverk. Konferansen fant sted på Stortinget den 28. november, med presentasjoner av Dan Baker, UNFPAs koordinator for Syria og nærområdene, Dr. Lama Mouakea, daglig leder av vår søster-organisasjon Syria Family Planning Association (SFPA), Matthew Lindley, fra IPPFs sentralkontor og Torild Skogsholm, tidligere minister og nå leder av Venstres stortingssekretariat. Både Bistandsaktuelt og Klassekampen var til stedet under konferansen. I artikkelen «Behov for krisehjelp til gravide i krigssoner«, siteres statssekretær i UD, Marit Berger Røsland: «Helsetiltak er høyt prioritert i Norges humanitære bistand til Syria og nabolandene og støtte til prosjekter rettet mot kvinner og jenter har særlig høy prioritet.»

Til tross for kunnskap om at humanitære kriser kan ha alvorlige konsekvenser for kvinner og jenters SRHR, blir ikke dette prioritert høyt nok. I følge FN er svangerskapsrelatert dødelighet 60% høyere i områder både i konflikt og kort tid etter konflikt sammenlignet med det globale gjennomsnittet på 210 døde per 100,000 fødsler.

Konferansen understreket viktigheten av å støtte lokale organisasjoner som jobber på bakken. SFPA bidrar i dag med langt flere helsetjenester en tidligere i Syria. De får støtte fra blant annet UNFPA og IPPF. «I dag har vi 600 ansatte og 550 frivillige som jobber dag og natt for å hjelpe gravide kvinner,» sier Dr. Lama Mouakea. «Det er viktig å investere i, samarbeide med og støtte lokale organisasjoner som jobber på bakken. De er der før, under og etter krisen. Dessverre har vi også mange utfordringer. Vi har mistet 10% av våre ansatte til krigen.»

Vold mot kvinner er sammenvevd med SRHR. Dr. Lama utfordrer det internasjonale samfunnet til å sikre at alle humanitære aktører forholder seg til prinsippet om null toleranse av seksuell vold og utbytting, at de etablerer mekanismer for rapportering og reagerer når urett skjer. SFPA driver også krisesentre, og har inkluderer yrkesrettet opplæring her. Dette styrker kvinners makt og muligheter.

Torild Skogsholm understreket behovet for felles europeiske retningslinjer for å forebygge seksuell vold, menneskehandel og tvangsekteskap blant kvinner og menn på flukt. «SRHR må bli bedre integrert i norsk utviklingsbistand.»

Med støtte fra norske myndigheter og andre, tilbyr UNFPA en minstepakke for å sikre seksuell og reproduktiv helse i humanitære kriser. Denne kalles på engelsk The Minimum Initial Standard Package (MISP). Konferansen har bidratt til økt oppmerksomhet om nødvendigheten av MISP og andre måter å sikre tilgang til SRHR.

Sex og Politikk hadde samme uka møter med Utenriksdepartementet, Norad og Norsk Flyktninghjelp, der vi diskuterte hvordan norske aktører kan bli bedre på dette feltet.

Les artikkelen «Føder i bomberegn» i Klassekampen.

Les artikkelen «Behov for krisehjelp til gravide i krigssoner» i Bistandsaktuelt.