SRHR i forhandlinger i New York

SRHR i forhandlinger i New York

Denne uken foregår den 48. sesjonen av Befolkningskommisjonen i New York, denne gang med tittelen «Realizing the Future We Want: Integrating Population Issues Into Sustainable Development, Including in the Post-2015 Dvelopment Agenda». Dette årlige møtet skal følge opp implementeringen av handlingsprogrammet fra den internasjonale konferansen for befolkning og utvikling som fant sted i Kairo i 1994. Det var her man endelig fikk samlet land bak en da progressiv tekst som inkluderte seksuell og reproduktiv helse og reproduktive rettigheter.

Såkalt zero draft ble publisert omtrent en måned i forkant av konferansen, og uken før selve konferansen startet gjennomlesing av teksten i New York. Denne uken foregår selve møtet og de virkelige forhandlingene og med kun én dag igjen er vi spente på hvordan sluttdokumentet vil se ut!

Ikke overraskende er det de vanlige begrepene og ordene som går igjen, og opposisjonen er godt organisert. Den afrikanske og den arabiske gruppen står sterkt mot, mens vi har sett noen overraskende, men gledelige, innspill. I går foreslo for eksempel Argentina å inkludere språk om seksuelle rettigheter. Dette møtte selvsagt sterk motstand blant opposisjonen, og det gjenstår å se hvilken tekst som er med helt inn.

For pådrivere og forkjempere av seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, som for eksempel Norge og flere likesinnede land, så er det også snakk om hvilke begrep og hvilket språk man ikke ønsker i et sluttdokument. Begrepet familier er ett av disse, hvor ordet alene referer til en union mellom en mann og en kvinne. Ved å inkludere påfølgende tekst som for eksempel «in all their diversities», så åpner man opp det tradisjonelle begrepet. Alternativet er å fjerne referansen til familien.

Norge har, som resten av medlemslandene til stede i New York, holdt sitt innlegg. Dette kan leses her.

Blant annet uttrykker Norge sitt engasjement for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter, herunder tilgang til prevensjon og reduksjon av ulovlige og utrygge aborter. Seksualundervisning er et annet tema som tas opp, særlig som en del av generell utdanning. Seksuell orientering, kjønnsidentitet og menneskerettigheter nevnes også.

Det er mange til stede i New York og som alle dytter og drar i ulike retninger, og det er viktig at ordstyrer for sesjonen gjennomfører på en ryddig, transparent og inkluderende måte, slik at vi kan få et godt utarbeidet sluttdokument med stor støtte.

Forhandlingene avsluttes i løpet av dagen/kvelden, New York tid. Vi vil komme med oppdateringer så snart dokumentet er ferdigstilt!

For å følge fremgangen på sosiale medier, søk #CPD48 og #UNPopulation.