SRHR-forkjempere anerkjent i resolusjon om menneskerettighetsforsvarere

SRHR-forkjempere anerkjent i resolusjon om menneskerettighetsforsvarere

Resolusjonen ble foreslått av Norge på tredjekomite-forhandlingene i november i 2023, og ble enstemmig vedtatt av Generalforsamlingen den 19. desember.

Sex og Politikk var til stede under deler av forhandlingene i forbindelse med resolusjonen, og ønsker å applaudere Norges innsats for å ivareta særlig utsatte menneskerettighetsforsvarere. 

Hver eneste dag blir aktivister som arbeider for seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) utsatt for målrettede angrep, trakassering og trusler som en direkte følge av deres arbeid for kroppslig autonomi og likestilling. Beskyttelsen av menneskerettighetsforsvarere er absolutt nødvendig for å sikre at menneskerettighetene respekteres, beskyttes og realiseres av alle stater. Når menneskerettighetene brytes, spiller menneskerettighetsforsvarere en helt sentral rolle i arbeidet med å fremskaffe dokumentasjon og holde stater ansvarlige for menneskerettighetsbrudd. Mange gjør dette med ekstremt høy personlig risiko.

Under den 78. Generalforsamlingen for FN høsten 2023, presenterte spesialrapportøren for menneskerettighetsforsvarere sin årlige rapport. Årets rapport tar for seg kvinners og kvinnelige menneskerettighetsforsvarere i og etter konflikt og i andre kriser. Temaet referer til alle kvinner og jenter som jobber med å forsvare enhver av menneskerettighetene, samt alle som jobber for å fremme kvinners rettigheter og likestilling, inkludert LHBTI-aktivister. Rapporten viser tydelig den høye prisen mange SRHR-forsvarere må betale for sitt arbeid – en realitet vi som jobber i feltet dessverre kjenner altfor godt. 

Den nylig vedtatte resolusjonen inneholder en konkret referanse til at kvinner som jobber for seksuell og reproduktiv helse utsettes for stigma og vold, og fremhever også den legitime og verdifulle rollen til kvinners og kvinnelige menneskerettighetsforkjempere i arbeidet for å sikre tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester. Sex og Politikk var til stede under tredjekomiteforhandlingene i oktober i New York sammen med andre kollegaer fra vår paraplyorganisasjon IPPF (International Planned Parenthood Federation). 

«Under min deltagelse i tredjekomiteforhandlingene så jeg med egne øyne hvor mye arbeid og kløkt som ligger bak å oppnå at en resolusjon som dette blir enstemmig vedtatt i Generalforsamlingen. Seksuelle og reproduktive rettigheter er et område med motstand, også i tredje komité, samtidig som mange stater også ser viktigheten av å adressere vold, diskriminering og tilgang til tjenester. Sex og Politikk er veldig glade for å ha fulgt dette arbeidet, og for å se at SRHR fortsetter å være en sterk prioritet i norsk utenrikspolitikk» sier Kjersti Augland, assisterende daglig leder i Sex og Politikk. 

Norge er et av få land med tverrpolitisk enighet om å støtte SRHR i utenriks- og utviklingspolitikken, samt et langvarig engasjement for menneskerettighetsforkjempere både på FN-nivå, regionalt og nasjonalt. I august tidligere i år vedtok Regjeringen nye retningslinjer for støtte til menneskerettighetsforkjempere, hvor både kvinnelige og kvinners menneskerettighetsforkjempere og LHBTI-forkjempere trekkes frem som særlig sårbare for angrep. Utenriksdepartementet har også egne retningslinjer for SRHR, som ble vedtatt høsten 2022. Sex og Politikk var en tydelig pådriver for disse retningslinjene, som vi bruker i vårt arbeid med norske ambassader verden over. 

På tross av noen gode fremskritt for SRHR globalt er det fremdeles mye å kjempe for. En resolusjon for menneskerettighetsforkjempere er et felles verktøy for det arbeidet vi i Sex og Politikk står sammen om med våre søskenorganisasjoner over hele verden.  

Ass. daglig leder i Sex og Politikk, Kjersti Augland (t.h.), var til stede under forhandlingene i FN, der hun også støtte på tidligere kollega Kristine Bjarnes som nå jobber for UNFPA.