Spørsmål til Børge Brende

Spørsmål til Børge Brende

Skriftlig spørsmål fra Stine Renate Håheim (A) til utenriksministeren

Innlevert: 19.05.15
Besvart: 27.05.17

Spørsmål

Stine Renate Håheim (A): Har statsråden som mål å opprettholde Norges støtte til produktutviklingspartnerskap, og hvilke ambisjoner har statsråden når det gjelder omfanget av støtten utover 2015?

Begrunnelse

Norge har i flere år støttet utvikling av vaksiner, legemidler og andre helsetiltak som er nødvendige for å bekjempe fattigdomsrelaterte og neglisjerte sykdommer, særlig gjennom sin støtte til produktutviklingspartnerskap (PDP).

I mange fattige samfunn er det ikke et reelt marked som kan garantere avkastning for investering gjort av privat sektor, og PDPene bidrar derfor til å fylle et gap når det gjelder utvikling av ny behandling, vaksiner og diagnostisering. Investeringer fra offentlige myndigheter er derfor kritisk for å sikre at forskning og utvikling innen helse kan komme de fattigste og mest sårbare befolkningene til gode.

I Afrika sør for Sahara, som er et prioritert område for Norge, blir jenter og kvinner oftere smittet av hiv enn gutter og menn. Det er 3-6 ganger større sannsynlighet for at jenter i alderen 16-19 i det sørlige Afrika blir smittet av hiv enn gutter i samme alder. Kvinner, jenter og andre sårbare befolkningsgrupper har et enormt behov for nye, billige og tilgjengelige helsetiltak som ikke bare adresserer hivforebygging, men også sikrer beskyttelse fra andre sykdommer som for eksempel malaria og tuberkulose.

Produktutviklingspartnerskap dekker i dag mange av disse områdene og fyller gapet mellom forskning innen offentlig sektor og ekspertisen hos private produktutviklere for å akselerere utvikling og tilgjengelighet til disse produktene og verktøyene til de som trenger de mest, uavhengig av deres mulighet til å betale. Norges nåværende støtte til fem ulike produktutviklingspartnerskap går ut 31. desember 2015.