Sommer (/-høst) jobb: Kontormedarbeider

Sommer (/-høst) jobb: Kontormedarbeider

Sex og Politikk – foreningen for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) – er en ideell og ikke-kommersiell medlemsorganisasjon. Sex og Politikk arbeider for å fremme likestilling og seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR), nasjonalt og internasjonalt. Vi er inne i en god utvikling og har økt vårt sekretariat fra 3 til 6 stillinger siste år. Sex og Politikk er den norske avdelingen av International Planned Parenthood Federation (IPPF), verdens største organisasjon innen SRHR med kontorer i mer enn 160 land.

Om stillingen:
Skoleåret 2015/2016 har vært et rekordår for vårt seksualitetsundervisningsopplegg for grunnskolen: «Uke 6». 1549 undervisere fra over 900 grunnskoler har undervist over 118 000 elever med bruk av «Uke 6» materiellet vårt, mer enn en dobling fra forrige skoleår. Vi ønsker å se nærmere på hvilke skoler som har benyttet/ikke benyttet materiellet og sammenligne og analysere tall fra påmeldinger. Vi utlyser derfor et 2 måneders engasjement med fokus på å gå gjennom og analysere vårt tallmateriale. Siden Sex og Politkk er en liten organisasjon forventes en som ansettes kunne ta et tak med administrative oppgaver der det trengs, i vårt Uke 6 team eller i andre deler av organisasjonen, inkludert vårt internasjonale arbeid. Dette inkluderer støtte til gjennomføringen av oppstartsmøter i hele landet rundt skolestart. Våre data ligger ikke i noe statistikk-program så jobben innebærer mye manuell telling og manuelle sammenligninger.
Sex og Politikk kan ikke tilby berømmelse eller høy lønn, men hos oss vil du få spennende oppgaver i et viktig fagfelt i krysningspunktet mellom helse og menneskerettigheter.
Stillingen er i utgangspunktet fulltid, men vi kan og vurdere andre løsninger. Tiltredes så snart som mulig.


Vi søker etter deg som er:

  • Glad i tall, og er systematisk, strukturert og ryddig
  • Erfaren med bruk av Excel og har kunnskap om og interesse for statistikk
  • Villig til å ta i et tak, har høy arbeidskapasitet og er fleksibel og hyggelig
  • God til å formulere deg muntlig og skriftlig
  • Engasjert i seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR)

Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.
Sex og Politikk er en spennende arbeidsplass i en organisasjon i rivende utvikling. Vi kan tilby fleksibel arbeidstid, kontor i Oslo sentrum, ordnede forhold og godt miljø. Lønn etter avtale.

Vi ønsker at foreningen skal speile mangfoldet i befolkningen. Vi oppfordrer spesielt personer med minoritetsbakgrunn til å søke.

  • Søknadsfrist: 20. juli 2016
  • Søknad sendes elektronisk til torhugne@sexogpolitikk.no

For spørsmål om stillingen kontakt seniorrådgiver Charlotte Andersen eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på telefon 22115513 eller e-post charlotte@sexogpolitikk.no