SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom søker prosjektkoordinator i deltidsstilling (25%)

SNU – Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom søker prosjektkoordinator i deltidsstilling (25%)

I forbindelse med SNUs nyoppstartede prosjekt “Seksualpolitiske ambassadører” er vi nå på utkikk etter en ung person som kan koordinere prosjektets administrative og logistiske oppgaver, i samarbeid med unge frivillige i planleggingsgruppen og styret i SNU.

Stillingen er i utgangspunktet 25% med varighet til 31.12.19. Den kan kombineres med ungdomskoordinatorstillingen i Sex og Politikk (link) for å utgjøre en 50% stilling. Spesifisér om du søker på begge i søknaden.

SNU er en ideell organisasjon drevet av ungdom for å fremme ungdommers seksuelle
og reproduktive helse og rettigheter (SRHR) – både lokalt, nasjonalt og internasjonalt. Organisasjonens formål er å sikre ungdommers rett til å uttrykke og nyte sin seksualitet uten stigma eller diskriminering, samt til å fritt ta avgjørelser relatert til sin reproduktive helse.

SNU er ungdomsorganisasjonen til Sex og Politikk, og er en partipolitisk og religiøst
uavhengig organisasjon som er åpen for alle under 30 år. Vi er medlem av en rekke paraplyorganisasjoner og nettverk, deriblant UngOrg og Youth Sexual Awareness for Europe (YSAFE). Siden oppstart i 2015 har organisasjonen hatt en positiv utvikling, med stadig økende synlighet, medlemmer og aktiviteter.

Prosjektet “seksualpolitiske ambassadører” er støttet av LNU Aktivitetsstøtte, og har som formål å stimulere ungdommers frivillige engasjement og deltakelse i ung-til-ung undervisning, aktiviteter og kampanjer rettet mot å fremme unge nordmenns tilgang til, kunnskap om og dialog rundt seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).

Gjennom å øke en utvalgt gruppe ungdommers kunnskaper om SRHR-relaterte temaer – samt styrke deres evner til å snakke med jevnaldrende om disse temaene på en trygg, positiv, respektfull og inkluderende måte – tar prosjektet sikte på at deltakerne skal utvikle den kompetansen de trenger for å selv gjennomføre aktiviteter med fokus på SRHR i sine miljøer og omgangskretser, og således bidra til å forebygge seksualisert og kjønnsbasert trakassering, vold og overgrep blant ungdom.

Prosjektkoordinatoren vil blant annet ha ansvar for:

 • Å utforme en utlysning for en kurshelg/sommerleir for ungdom som ønsker å lære mer om SRHR og hvordan gjennomføre ung-til-ung aktiviteter hvor dette står i fokus, samt opprette søknadsskjema for potensielle deltakere (altså “ambassadører”), og formidle dette på sosiale medier og relevante nettsteder
 • Å planlegge det faglige innholdet for kurshelgen/sommerleiren, i samarbeid med unge frivillige i prosjektets planleggingsgruppe og styret i SNU, samt alle administrative og logistiske oppgaver knyttet til gjennomføringen av dette
 • Å gi “ambassadørene” regelmessig oppfølging i etterkant av kurshelgen/sommerleiren, gjennom å fasilitere deres frivillige arbeid der de bor. Det frivillige arbeidet kan bestå av en rekke ulike ung-til-ung aktiviteter, deriblant temakvelder, samtalegrupper, seminarer og undervisning, samt gjennomføring av informasjons- og holdningskampanjer lokalt.
 • Å planlegge en erfaringskonferanse for “ambassadørene” mot slutten av prosjektperioden, i samarbeid med unge frivillige i prosjektets planleggingsgruppe og styret i SNU, samt alle administrative og logistiske oppgaver knyttet til gjennomføringen av dette
 • Å skrive rapport og føre regnskap for prosjektet
 • Bistå styret i SNU med øvrig administrativt arbeid

Vi ser etter en ung, selvstendig og systematisk person, med genuin interesse og engasjement for SRHR. Gode samarbeidsevner og evne til å kommunisere med ungdom er en forutsetning. Relevant utdanning på bachelornivå (eller tilsvarende) er ønskelig. Vi ser spesielt etter søkere med tidligere erfaring fra frivillig barne- og ungdomsorganisasjon.

Oppsummert, ser vi etter deg som:

 • Er initiativrik og jobber like godt selvstendig som i samarbeid med andre
 • Har pågangsmot og er resultatorientert
 • Evner å gjøre prioriteringer og følge opp flere prosesser samtidig
 • Har erfaring med kommunikasjonsarbeid, inkludert sosiale medier
 • Har kunnskap om og interesse for SRHR
 • Har god skriftlig og muntlig fremstillingsevne
 • Har ledererfaring fra ungdomsorganisasjoner eller annet arbeid med unge frivillige
 • Er fleksibel i forhold til mulighet for reising og arbeid på kveldstid og i helger

Vi tilbyr en spennende og fleksibel deltidsstilling, blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere i vår moderorganisasjon, Sex og Politikk, i deres kontorer i Oslo sentrum. Vi kan ikke tilby høy lønn, men et idealistisk og meningsfullt arbeidsplass med varierte og engasjerende oppgaver.

Kortfattet søknad og CV sendes til katinka@snuorg.no

Søknadsfrist: 11.03.2019

For spørsmål om stillingen kontakt med:

Leder i SNU, Katinka Goffin, katinka@snuorg.no, mobil 97731371

Ungdomskoordinator i Sex og Politikk, Stine Nygård, stine@sexogpolitikk.no, mobil