SNU fullverdig medlem av LNU

SNU fullverdig medlem av LNU

Vår ungdomsorganisasjon, SNU, er blitt tatt opp i LNU som fullverdige medlem.

Sex og Politikk sin ungdomsorganisasjon, Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), ble i slutten av april beskjed om at de enstemmig er tatt opp som fullverdige medlem i Landsrådet for Norges barne- og ungdomsorganisasjoner (LNU).

For å oppnå fullt medlemskap i LNU må organisasjonen oppfylle demokrati- og selvstendighetskravene etter paragraf 4, samt krav til størrelse og geografisk spredning i paragraf 5 i LNU sine vedtekter.

Det har vært en travel periode for SNU, uka etter gjennomførte organisasjonen et vellykket landsmøte der politikk og styringsdokumenter for kommende periode ble vedtatt. Det ble også valgt nytt styre.

Det nye styret er:
Fung. leder: Kaspara Lindberg (hen)
Organisatorisk nestleder: Nicolay Berge (han)
Politisk nestleder: Kaspara Lindberg (hen)
Internasjonalt-ansvarlig: Anya Hilde (hun/they)
Styremedlem: Sunniva Kjølstad (hun)
Styremedlem: Kaisa Nybø (han/they)

Nå i mai deltok organisasjonsmedarbeider Ine Skyrud og avstroppende internasjonalt-ansvarlig Ari Sigurdarson på SWOP- lanseringen ved UiA i Kristiansand. Hvert år gir FNs befolkningsfond (UNFPA) ut sin rapport med tittelen State of World Population (SWOP). Rapporten tar for seg viktige utviklingstrekk i jordens befolkning. I år handler rapporten om at vi nå har blitt åtte milliarder mennesker på jorden, og hvordan befolkningsvekst påvirker oss alle.

Arrangementet var et samarbeid mellom Sex og Politikk, Utenriksdepartementet, Universitetet i Agder (UiA), UNFPA, FN-sambandet og Seksualpolitisk Nettverk for Ungdom (SNU), og hadde tittelen «For mange, for få eller feil fokus – åtte milliarder mennesker i et rettighetsperspektiv», og bistandsminister Anne Beathe Tvinnereim deltok i en panelsamtale om rapporten, der SNU hadde ansvaret for debattledelsen.

Catharina Bu, FN-Sambandet (fra venstre), utviklingsminister Anne Beathe Tvinnereim, Pernille Fenger, UNFPA, Tor-Hugne Olsen, Sex og Politikk, Hanne Haaland, UiA og Ari Sigurdarson (SNU).