Skuffet over bistandskutt i revidert nasjonalbudsjett

Skuffet over bistandskutt i revidert nasjonalbudsjett

Sex og Politikk er veldig skuffet over at verdens fattigste må betale deler av kostnadene for Norges nødvendige innsats i Ukraina og utgifter i forbindelse med økning i strømprisen.

Vi er spesielt skuffet over kutt i bistandsbudsjettets innsats rettet mot seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og likestilling, inkludert seksualitetsundervisningssatsinga.

I Hurdalsplattformen lover regjeringen at de vil «styrke kvinners rett til å bestemme over egen kropp. Regjeringen vil forsterke norsk innsats, etablere nye allianser og øke støtten til familieplanlegging, prevensjon og trygge aborter».

Dette løftet står i skarp kontrast til kuttene i støtten som regjeringen i dag har presentert.

Krigen i Ukraina og de alvorlige ringvirkningene av denne, kommer rett etter en pandemi som har hatt svært negative konsekvenser for tilgang til seksuelle og reproduktive helsetjenester. Dette har resultert i en økning i tenåringsgraviditeter, jenter som faller ut av skolen, samt videreføring og potensiell økning i barneekteskap og utøvelse av andre skadelige skikker.

Vi mener dette vil ramme arbeidet for å nå bærekraftsmålene innen 2030, og spesielt målene knyttet til undervisning og likestilling.

I revidert nasjonalbudsjett foreslår regjeringen flere reduksjoner i Utenriksdepartementets budsjett som vil få konsekvenser for arbeidet for seksuelle rettigheter, særlig reduksjon av post 70 likestilling med 64,5 mill. kroner, og post 70 til sivilt samfunn med 208,2 millioner kroner. Dette vil ha konsekvenser for tiltak for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) og seksualitetsundervisning, samt tiltak for bekjempelse av vold mot kvinner og innsats mot skadelige skikker. Det er også beklagelig at støtten til UN Women foreslås redusert med 75 prosent.

Vi vet at seksualitetsundervisning er et essensielt verktøy for å sikre kunnskap og handlingskompetanse i befolkningen. At den planlagte satsningen på seksualitetsundervisning kuttes, vil ha ringvirkninger for fremgangen i arbeidet for å sikre likestilling, nedgang i antall uplanlagte svangerskap, prevensjonstilgang og informasjon om seksuell og reproduktiv helse og rettigheter.

Daglig leder Tor-Hugne Olsen uttaler:

«Kuttene til seksualitetsundervisning på hele 50 millioner kroner og direkte kutt i likestillingsbudsjettet og støtten til sivilt samfunn er veldig skuffende. Spesielt når disse kommer mens pandemien fremdeles rammer kvinner og ungdom i mange fattige land. Norge med sine økte inntekter, bør klare tiltak i forhold til strøm og Ukraina uten at det reduserer støtten til verdens fattigste».