Skeive sudanske aktivister i samtale med Sex og Politikk

Skeive sudanske aktivister i samtale med Sex og Politikk

For første gang har aktivister fra sudanske LHBTI-organisasjoner deltatt i en offentlig panelsamtale. I forbindelse med Human Filmfestival og visning av filmen Kusten å være syndig arrangerte Sex og Politikk en panelsamtale om skeives rettigheter i Sudan etter revolusjonen.

To år etter at det sudanske folket styrtet Sudans diktator gjennom tre tiår, Omar al-Bashir, befinner landet seg nå i en skjør overgang til sivilt styre. Protester som krever rettferdighet og menneskerettigheter har fulgt resolusjonen, og i 2020 lovet justisminister Nasredeen Abdulbari at lover som bryter med menneskerettighetene i Sudan skulle avskaffes. Blant disse var opphevelse av dødsstraff for homofile handlinger. Relasjoner med det samme kjønn er imidlertid fremdeles straffbart med en strafferamme på fem år til livstid i fengsel. LHBTI-personer i Sudan forblir marginaliserte, og deres frihet og rettigheter er svært begrenset.

I forbindelsen med Human Filmfestival, samt visning av filmen Kunsten å være Syndig/The Art of Sin, arrangerte Sex og Politikk sammen med Human Filmfestival og Human Rights Watch en panelsamtale søndag 07.03.21 om skeives rettigheter i Sudan. Tittelen på arrangementet var «The new Sudan – A revolution for all?». Panelsamtalen ble ledet av Rasha Younes, forsker på LGBT-rettigheter i Human Rights Watch. I panelet satt Ahmed Umar norsk-sudansk samtidskunster og hovedpersonen i filmen Kunsten å være syndig, en representant fra Shades of Ebony en sudansk LHBTI rettighetsgruppe, en representant fra Bedayaa en organisasjon som arbeider for LHBTI-rettigheter i Egypt og Sudan, og Tor-Hugne Olsen daglig leder i Sex og Politikk.

Gitt at Sudan først i juli 2020 opphevet dødsstraff for homofile handlinger er det et stort steg at skeive sudanere deltar i en offentlig debatt med krav om å få rettigheter i landets pågående revolusjon. Paneldeltakerne snakket åpent om egne erfaringer, viktigheten av lokale skeive rollemodeller, samt forventinger til revolusjonen og hvilke utfordringer som vedvarer.

Sex og Politikk lovte å fortsette å støtte Shades of Ebony og Bedayaa framover. Første skritt er å støtte arbeidet deres i forbindelse med Sudans forestående Universal Periodic Review (UPR) i FN som kommer opp i oktober 2021.

Se opptaket av samtalen her!