Skeiv i Sápmi, åpent temamøte 8. februar 2017

Skeiv i Sápmi, åpent temamøte 8. februar 2017

Sex og Politikk besøkte Trondheim under Tråante, markeringen av 100-årsjubileet av samenes første landsmøte i Trondheim.

Vårt bidrag var et åpent medlemsmøte med tema «Skeiv i Sápmi» den 8. februar 2017.

Innleder, Dávvet Bruun-Solbakk, leder av Sápmi Pride 2016 holdt et tankevekkende og godt innlegg som starta en god debatt blant de mange engasjerte som hadde tatt veien til Øya Helsehus.

Dávvet delte sine erfaringer som minoritet i minoriteten. Som skeiv og same følte han seg ikke forstått i sitt oppvekstmiljø i Tana, og valgte å flytte til Oslo allerede som 16 åring. I Oslo opplever han at det å være skeiv ikke bare er akseptert, men normalisert. Der er det derimot den samiske delen av identiteten hans som ikke blir forstått i det hele tatt. Dávvet er opptatt av å fremme en kollektiv skeiv samisk identitet, bedre livsvilkår (inkludert psykisk helse) og muligheter til å bli kjent med hverandre og finne fellesskap.

Representanter fra Pride Trondheim, IsFIT, Skeiv Ungdom og Skeiv Verden, samt underviser i Trondheim Kommune, og Stiftelsen Amathea og Adresseavisen var i salen. Charlotte Andersen, Ellen Marie Hansen og Tor-Hugne Olsen fra Sex og Politikk arrangerte møtet.

Portrettet av Dávvit Bruun-Solbakk, skrevet av Adresseavisas Norunn Bergesen, kan leses her.