SISTE FRIST: Vi søker rådgiver/teamleder for vårt internasjonale arbeid

SISTE FRIST: Vi søker rådgiver/teamleder for vårt internasjonale arbeid

Sex og Politikk søker en vikar til å lede vårt internasjonale pådriverarbeid for det neste året. Har du kunnskap om seksuelle og reproduktive rettigheter, utviklingspolitikk, erfaring fra pådriverarbeid og evner til å lede et lite team kan du være den vi leter etter.

Leder for vårt internasjonale team er i permisjon i ett år i Ghana, vi søker derfor hennes vikar.

Sex og Politikk er en ideell medlemsorganisasjon i vekst som arbeider for å fremme seksuelle rettigheter nasjonalt og internasjonalt. Vi arbeider særlig med tilgangen til god seksualitetsundervisning, trygg og lovlig abort og like rettigheter uavhengig av seksuell orientering, kjønnsidentitet og -uttrykk. Vi er det norske organisasjonsmedlemmet av International Planned Parenthood Federation (IPPF), som er verdens største organisasjon som arbeider for seksuelle rettigheter, og har tilstedeværelse i mer enn 120 land.

Gjennom tett samarbeid med norske, europeiske og internasjonale sivilsamfunnsorganisasjoner, norske myndigheter og FN-organisasjoner setter Sex og Politikk seksuelle rettigheter på dagsorden, både nasjonalt, regionalt og internasjonalt. Dette gjør vi blant annet gjennom innspill til norsk politikkutforming og globale normative prosesser, analyser av bistandsbudsjett, koordinering av sivilsamfunnsnettverk og samarbeid med våre søskenorganisasjoner i IPPF. I tillegg arrangerer vi konferanser og uttaler oss i medier. Sex og Politikk er også sekretariat for Stortingets nettverk for seksuelle og reproduktive helse og rettigheter (SRHR), og jobber tett opp mot politikere og beslutningsmyndigheter.

Den internasjonale rådgiveren/teamlederen skal bidra til å videreutvikle og koordinere dette arbeidet. Stillingen har ansvar for deler av pådriverarbeidet, lede og utvikle arbeidet i det internasjonale teamet, i tillegg til rapportering og å søke om finansiering. Stillingen gir god mulighet til å tenke kreativt og nytt om hvordan få best gjennomslag for våre saker.

Sex og Politikks internasjonale avdeling består i dag av tre stillinger, henholdsvis teamleder med ansvar for pådriverarbeidet, en rådgiver for kjønn- og seksualitetsmangfold og en rådgiver for påvirkning og bistandsarbeid. I tillegg bidrar også kommunikasjonsrådgiver, ungdomskoordinator, daglig leder og nestleder i avdelingens arbeid.

Arbeidsoppgaver inkluderer:

 • Koordinering av det internasjonale pådriverarbeidet, inkludert Sex og Politikks internasjonale team.
 • Delta i Sex og Politikks ledergruppe.
 • Utvikling av politiske innspill til norske myndigheter/Stortinget.
 • Koordinere de norske sivilsamfunnsnettverkene for seksuelle rettigheter og seksualitetsundervisning.
 • Analysere norsk utenriks- og utviklingspolitikk og -budsjett.
 • Følge internasjonale utviklingspolitiske prosesser og finansieringsmekanismer (bl.a. FNs befolkningsfond, FNs menneskerettighetsfond og Global Financing Facility).
 • Skrive søknader for finansiering, samt rapportering.
 • Utvikle og arrangere seminarer, konferanser og møter med nasjonale og internasjonale aktører.
 • Bidra til Sex og Politikks kommunikasjonarbeid og annet arbeid der nødvendig.

Stillingen vil kunne tillegges andre arbeidsoppgaver. Noe kveldsarbeid og en del reising i Norge og internasjonalt må påregnes.

Kompetanse og personlige egenskaper:

 • Kunnskap om og erfaring fra å jobbe med seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR) i internasjonal utviklingspolitikk.
 • Kjennskap til/erfaring fra norsk utenriks- og utviklingspolitikk, internasjonale organer og internasjonale finansieringsmekanismer.
 • Erfaring fra politisk pådriverarbeid.
 • Erfaring med å lede team.
 • Flytende skriftlig og muntlig engelsk.
 • Erfaring fra rapportering og søknadsskriving.
 • Strategisk tenkning og god gjennomføringsevne.
 • Selvstendighet, fleksibilitet og gode samarbeidsevner.
 • Høyere utdanning på bachelor eller masternivå, eller betydelig relevant erfaring.

Vi tilbyr

 • En spennende arbeidshverdag blant engasjerte og kunnskapsrike medarbeidere.
 • En idealistisk og meningsfull arbeidsplass med varierte og spennende oppgaver.
 • Fleksibel arbeidstid.
 • Kontorer sentralt i Oslo sentrum.
 • Gode muligheter til hjemmekontor.
 • Godt arbeidsmiljø!
 • Lønn i henholdt til Sex og Politikks lønnspolitikk. Innplassering i statens lønnstrinn 52-62.

Vi ønsker at foreningens sekretariat skal speile mangfoldet i befolkningen og ønsker derfor alle kvalifiserte søkere velkommen, og veldig gjerne personer som skriver nynorsk. Den som søker må kunne identifisere seg med Sex og Politikks verdigrunnlag.

For spørsmål om stillingen kontakt leder for internasjonal avdeling Kristine Bjartnes på telefon 926 09 658 eller e-post kristine@sexogpolitikk.no eller daglig leder Tor-Hugne Olsen på 488 42 771 / torhugne@sexogpolitikk.no.

Søknad sendes inn innen 26. august 2022, gjerne før, da søknader behandles fortløpende, med sikte på en beslutning så snart som mulig.

Søknadsportal via Finn.no