Siljes erfaringer som praktikant i Sex og Politikk

Siljes erfaringer som praktikant i Sex og Politikk

Silje Mari Mo var praktikant i Sex og Politikk høsten 2020. Nysgjerrig på hva det innebærer å være praktikant hos oss? Les om Siljes erfaringer!

Når var du praktikant i Sex og Politikk og hva studerer du?

Jeg fikk arbeide som praktikant og prosjektmedarbeider hos Sex og Politikk fra 1. august 2020 til og med 30. november 2020 mens jeg gikk mitt tredje semester på masterprogrammet Global Development Theory and Practice på Universitetet i Bergen.

Hvilke arbeidsoppgaver hadde du som praktikant i Sex og Politikk?

Jeg ble spurt om jeg foretrakk arbeidsoppgaver med nasjonalt eller internasjonalt fokus, og siden jeg er interessert i begge fikk jeg oppgaver i forbindelse med alt fra seksualitetsundervisning, til panelsamtaler og arrangementer, og kontakt med Sex og Politikks paraplyorganisasjon International Planned Parenthood Federation (IPPF).

En av mine første arbeidsoppgaver handlet om å oppdatere ressursbanken tilgjengelig på Uke 6-delen av nettsiden. I forbindelse med dette fikk jeg jobbe tett på organisasjonens IT-ansvarlig, som jeg trivdes godt med. Etter hvert som jeg ble varmere i trøyen, ba jeg om å få ta del i avgjørelsene om nettsidens utforming. Det var spesielt gøy å lære mer om. Jeg fikk også oversette deler av Sex og Politikks nettside.

Jeg fikk ansvaret for å arrangere lanseringen av nynorsk-materiellet til Uke 6, arrangementet måtte omorganiseres til å bli digitalt som følge av koronarestriksjonene, så det var om å gjøre å være fleksibel!

Det var spesielt fint å få større ansvar i forbindelse med planleggingen av arrangementer i hjembyen min, Bergen. Jeg tok ansvar for å finne lokaler, samarbeidspartnere og frivillige, og arbeidet mye med oppdateringer på ulike sosiale medier.

Jeg koste meg også masse da jeg fikk bruke litt av erfaringene mine fra utdannelsen min i forbindelse med et posisjonsnotat som ble utviklet for IPPF hvor kollegaen min var bedt om å gi innspill. Kunnskapen og erfaringen min ble verdsatt!

Hva tar du med deg videre fra praktikantoppholdet hos oss?

Det viktigste jeg tar med meg fra tiden min hos Sex og Politikk er verdien av godt samhold innad i en organisasjon og hvor moro det var å kunne lære av erfarne og engasjerte kollegaer. Å kunne jobbe med kreative og løsningsorienterte mennesker var en kjemperessurs, og jeg satt pris på møter hvor arbeidet mitt fikk tilbakemeldinger eller hvor jeg ble bedt om å formulere tilbakemeldinger på andres arbeid eller ideer.

Erfaringene mine gjorde meg forberedt på å være en teamplayer som kan arbeide med en stor variasjon oppgaver i løpet av en dag eller uke.

I tillegg var det tydelig at jeg fikk tillit og rom til å vokse og feile i forbindelse med arbeidsoppgavene jeg fikk utdelt. Utover det har jeg lært meg å stole på instinktene, ta initiativ og be om tilbakemeldinger. Jeg ble absolutt tøffere med tanke på å ta utfordringer og å prøve meg på oppgaver jeg ikke har tidligere erfaringer med, og dette gleder jeg meg til å ta med meg videre. Ellers lærte jeg også å ikke la ønsker om perfeksjon komme i veien for godt arbeid!

Søk praktikantplass hos Sex og Politikk for våren 2022! Frist er 1. november.