Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

«Daglig leder i HVA DA?» Pappas stemme dirret et sted mellom nysgjerrighet og vantro. Jeg fikk et umiddelbart flashback til en ettermiddag i Tromsø da jeg som 14-åring kunngjorde at jeg hadde meldt meg inn i Unge Venstre.

«Sex og Politikk», prøvde jeg så non-chalant som mulig, glad jeg hadde valgt telefonen for å overbringe nyheten. «Sex og Politikk????». Det var klart at her krevdes minst like grundig forklaring som den gang for lenge siden.

Etter et par minutter om rett til å bestemme over egen kropp, hvor ofte en skal ha barn, via befolkningskontroll og voldtekt til selvbestemt abort, seksualundervisning og diskriminering ble pappa stadig mere fornøyd. «Jo, det hørtes ut som en viktig jobb. Men navnet på organisasjonen da, burde det være et poeng å få endra på det? Sex og Politikk gir så mange slags assosiasjoner», mente han.

Jeg var ikke overraska over at min far, som har passert 70 mente det. Men jo flere jeg forteller om min mye jobb, jo klarere blir det at dette navnet skaper mer enn nysgjerrighet og viser meg at det er veldig riktig!!

Hva består kontroversen i? Selv i Norge er vi visst ikke kommet lengre enn at ordet «sex» skaper en spesiell pirring, og kanskje hører en da ikke den siste delen av navnet vårt like tydelig?

Det er absolutt behov for diskusjon rundt sex og politikk. Jeg skal sørge for at noen av mine arbeidsuker avsluttes med noen refleksjoner rundt temaet: «Sex på en fredag». Dette er den første.

Seksualiteten er et naturlig og verdifullt aspekt ved livet, og en grunnleggende del av det å være menneske. Rettigheter knytta til sex høres for mange rart ut, men det er absolutt ikke det.

Seksuelle rettigheter handler om valg og frihet, frihet fra vold, tvang og voldtekt, frihet til å elske den en vil og når en vil, eller ikke i det hele tatt.

Seksuelle rettigheter er en del av menneskerettighetene. Seksuelle rettigheter er menneskerettigheter relatert til seksualitet.

De er et sett av rettigheter knyttet til seksualitet som bidrar til alle menneskers frihet, likhet og verdighet, og de kan ikke ignoreres. Vi må fortsatt kjempe, kompromissløst og lidenskapelig, for å bekjempe stigmatisering og bedre tilgangen til tjenester, og øke anerkjennelsen av seksualitet som et positivt aspekt ved menneskelivet.

Marginaliserte grupper – som ungdom, sexarbeidere, menn som har sex med menn, homoseksuelle, lesbiske eller biseksuelle, og i særdeleshet barnebruder og barnemødre – er eksempler på grupper som spesielt vil ha nytte av oppmerksomhet og styrking av våre seksuelle rettigheter, både her hjemme og i renten av verden. Det gjør også jenter og kvinner som er sårbare for eller har blitt utsatt for kjønnsbasert vold, inkludert tradisjoner som kjønnslemlestelse.

Seksuelle rettigheter er grunnleggende menneskerettigheter basert på alle menneskers iboende frihet, verdighet og likhet som utgår fra retten til frihet, likhet, privatliv, selvstendighet, integritet og verdighet for alle mennesker.

Seksualiteten, og gleden den gir, er et sentralt aspekt ved det å være menneske, enten en person ønsker å sette barn til verden eller ikke.

Så er det greit at noen hører Sex og Politikere når jeg presenterer meg, eller at en del av latteren rundt lunsjbordet utløses av mannen som ringte sentralbordet og åpnet samtalen med et hest: «Hva har du på deg idag?»

Det viser jo at det er en jobb å gjøre.

Første uke som daglig leder i SEX OG POLITIKK er over. Jeg gleder meg til de kommende. Og de kan du følge på våre nettsider! Neste fredag kommer rapport fra Bangkok! 🙂

God helg fra Tor-Hugne