Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

11. juli er verdens befolkningsdag. FNs befolkningsfond, UNFPA, har bestemt at fokuset på årets markering skal være sårbare befolkningsgrupper i humanitære kriser. Gitt situasjonen i verden i dag, med et rekordhøyt antall personer, ikke bare i Syria, men også flere andre steder, på flukt og i kriser er dette er naturlig valg av tema. Gjør slike dager noen forskjell? Hva kan en gjøre for å sikre at de gjør en forskjell?

Humanitære utfordringer i fokus på verdens befolkningsdag i morgen.

En av diskusjonene i forkant av dagen har vært forslag om at FNs nød-mapper til de en hjelper bør inneholde prevensjonsmateriell og behandlingsmedisiner mot seksuelt overførbare sykdommer, inkludert PEP medisin mot hiv. Noen har også foreslått at kvinner gis abortfremkallende piller, for å redusere antallet uønskede graviditeter, særlig etter voldtekt. Vi vet at både samtykkende sex og seksuell vold finner sted også i flukt og krisesituasjoner. Jeg synes derfor at diskusjonen er på sin plass, og at ikke minst prevensjon både mot graviditet og for å forebygge kjønnssykdommer kan være veldig viktig for mange av de som flykter.

Konfliktsituasjoner og seksuell og reproduktiv helse ble også temaer på utdanningskonferansen Norge arrangerte i Oslo mandag og tirsdag. Sluttdokumentet framhever både hvordan konflikt og krise er de største truslene til barns utdannelse, og forskjellen mellom jenters og gutters utdanning. Her ønsker en mer fokus på seksuell og reproduktiv helse som en av løsningene i grenseland mellom utdanning og helse.

Sex og Politikk er glad for at konferansen tok opp dette viktige temaet, men er skuffet over at en ikke kan si tydelig at helhetlig seksualundervisning i skolen er viktig om en skal komme til en situasjon hvor unge kvinner OG menn gifter seg senere og bare får barn når de ønsker. I uka før verdens befolkningsdag hadde det vært et viktig signal. Dette er særlig skuffende, sett i lys av at FNs menneskerettighetsråd sist uke klarte å enes om denne linken mellom seksualundervisning og likestilling.

Neste uke holdes den første av de tre konferansene som gjør at mange anser 2015 som et veldig viktig år. Utviklingsfinansieringskonferansen i Addis Ababa ledes sågar av Norge sammen med Guyana. Denne konferansen skal legge grunnlaget for at en i september legger ambisiøse bærekraftige utviklingsmål for verden fram mot 2030 og at en i desember for en ambisiøs klimaavtale. Jeg skal følge konferansen for Sex og Politikks internasjonale organisasjon International Planned Parenthood Federation (IPPF), og kommer tilbake med mine betraktninger neste fredag. I mellomtiden:

Ha en riktig god helg!

Tor-Hugne