Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

FNs menneskerettighetsråd har torsdag 2. juli vedtatt tre viktige resolusjoner om likestilling, hvor resolusjonen «Øk innsatsen for å fjerne vold mot kvinner» bl.a. tok for seg helhetlig seksualundervisning. Dette er en viktig milepæl da det er første gang menneskerettighetsrådet har vedtatt en uttalelse som nevner seksualundervisning.

Alle trenger seksualundervisning har FN i går slått fast, også norske rosabloggere tydeligvis.

UNESCO, FNs organ for utdanning, vitenskap, kultur og kommunikasjon, jobber sammen med UNFPA, FNs befolkningsfond, med å støtte bedre seksualundervisning for de land som ønsker dette. Dette arbeidet har svært gode resultater på mange indikatorer, fra mødredødelighet til abortall. Norge støtter dette programmet som foreløpig gjelder til sammen 63 land. Vi i Sex og Politikk støtter et opplegg for å inkludere seksualundervisning i læreplanene på Kypros og har blitt invitert inn i et samarbeid med vår søsterorganisasjon Family Planning Association of Malawi, for å se på om vi kan utvikle noe lignende i Malawi.

Samtidig som verdenssamfunnet går framover noterer jeg med undring at en såkalt rosablogger er med på å hevde at den beste prevensjon for kvinner er kroppstemperaturen. Heldigvis har avisen som har trykket reklamen for disse temperaturmålerne gitt plass for de som kan fortelle hvorfor dette rent faktisk ikke stemmer og hvorfor det er galt teknisk. Utover at det er feil, gir påstandene imidlertid også et veldig feil bilde av hvordan sex bør fungere. Det må ikke bli sånn at noen tror sex er noe en skal ha på bestilling til bestemte tidspunkter som en bare delvis kan forutsi når er. Viktigheten av sex for et menneskes velvære og psykiske helse kan ikke reduseres til noe en skal gjøre på kommando når det passer kroppstemperaturen til kvinnen. Derfor bør alle ha prevensjonsmidler som sikrer at en kan ha sex når en ønsker. At kvinners menstruasjonssyklus kan være viktig når en prøver å få barn vet vi, men å fremheve det som et nyttig prevensjonsmiddel er direkte uansvarlig. Dette skjer ikke i Saudi Arabia eller Malta eller USA eller et annet land hvor religiøse krefter setter dagsorden og Sex og Politikk eller UNFPA aldri ville blitt invitert inn. Det skjer i Norge. Et land hvor alle under 50 år i prinsippet skulle ha fått seksualundervisning. Så her må vi tydeligvis også rydde i eget hus. Sex og Politikks seksualundervisningsopplegg Uke 6 nådde i skoleåret 2014-2015 over 50.000 elever. Dette er et helhetlig opplegg hvor en legger vekt på alt som er viktig i forhold til god framtidig seksualitet for barna, grensesetting, kropp, følelser, ulikhet osv. 50.000 er mange, men vi har ambisjoner om å nå flere. Og ukas debatt om kvinners kroppstemperatur viser at det er viktig.

Neste uke er regjeringens store utdanningskonferanse. Vi håper at når ledende personer innen utdanningssektoren diskuterer framtidas utdanning, inkluderer dette også viktigheten av seksualundervisning, også i Norge.

God helg!