Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Regjeringen markerte igjen Pride i Oslo med å invitere representanter for LHBT-Norge til representasjonsboligen til regjeringen. Der varslet de to nye policyer. Særlig viktig er forslaget Helse- og omsorgsdepartementet sendte på høring 25. juni: Et nytt lovforslag som forenkler endring av juridisk kjønn. Her foreslår departementet at alle krav om diagnoser, medisinering og sterilisering bortfaller.

Forslag til ny lov som forenkler muligheten til endring av juridisk kjønn sendt på høring.

Forslaget følger i all hovedsak anbefalingene til den ekspertgruppa som leverte sin innstilling i april. Der hvor lovforslaget fraviker ekspertgruppa går det lengre i forenkling enn det ekspertgruppa anbefalte, f.eks. foreslås en nedre aldersgrense for endring av kjønn på 16 år hvor ekspertgruppa foreslo 18. Sex og Politikk vil gå gjennom forslaget og sende et høringsnotat før fristen utløper den 15. november. Vårt førsteinntrykk er imidlertid at dette ser veldig bra ut!

Barne-, likestillings-, og inkluderingsminister Solveig Horne har hatt en hektisk uke og vært tilstede på en rekke arrangementer i Pride-uka. Hennes hovedløfte har vært at regjeringen skal legge fram en ny handlingsplan for LHBT-befolkningen. Dette arbeidet ønsker Sex og Politikk velkommen og vi vil følge det tett og komme med innspill til høsten når departementet innkaller til sin første innspillssamling.

Internasjonalt har uka vært litt mer blandet. Norge har hatt en sentral rolle i forhandlingene om de nye bærekraftige utviklingsmålene som foregår i New York. Særlig arbeidet med finansiering er viktig, hvor Norge og Guyana skal lede den fjerde utviklingsfinansieringskonferansen i Addis Ababa neste måned. Teksten til møtet skulle vært ferdigforhandlet forrige uke, men forhandlingene fortsetter hele uka. Dette påvirker også forhandlingene for nye bærekraftige utviklingsmål hvor flere land, inkludert Norge, har holdt svært lite ambisiøse taler.

Det var imidlertid stor grunn til feiring i dag, da den amerikanske høyesterett besluttet at likekjønnsekteskap nå skal gjelde i hele USA. Gratulerer.

God helg!