Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Internasjonale spørsmål har stått i sentrum for Sex og Politikk denne uka. Min palestinske kollega Amina Stavritis har besøkt Oslo sammen med en delegasjon fra vår internasjonale paraply IPPF. Hvordan kjempe for seksuelle og reproduktive rettigheter når fokuset er krig og konflikt var temaet for møtet vi avholdt sammen med Fellesutvalget for Palestina. Amina fortalte hvordan konflikten øker problemer som vold i familien, samtidig som fokuset med slike saker.

Innblikk i vår internasjonale hverdag

Amina var òg en av innlederne i et møte vi holdt sammen med SRHR-nettverket på Stortinget, hvor hun og generalsekretæren for IPPF Tewodros Melesse utfordra Norge til å fortsatt ha en høy profil i forhold til å sikre SRHR inn i de nye bærekraftige utviklingsmål. Sex og Politikk lanserte der en handlingsplan for å sikre likestilling og seksuelle og reproduktive rettigheter i de nye målene, hvor motstanden fra mange land, særlig i G77 er stor.

Vi tok også Amina med til Stortinget hvor Truls Wickholm fra Arbeiderpartiet i dag stilte utenriksminister Brende et spørsmål om arbeidet med seksualundervisning i norsk bistand, hvor Brende lovte at dette var en integrert del både av utdanningssatsinga og Norges arbeid i forhold til de nye bærekraftige utviklingsmålene! Amina var veldig fornøyd med å se hvordan en kan både samarbeide med og kritisere politikere i vårt arbeid med å sikre at seksuell og reproduktiv helse og rettigheter kommer høyere på agendaen.

Jeg var tidligere denne uka også på styringsgruppemøte i Countdown 2015 Europe hvor vi er med på å løfte post-2015 agendaen og andre internasjonale spørsmål i internasjonale fora. Countdown er et nettverk bestående av europeiske organisasjoner som jobber for å fremme SRHR. Prosjektet søker å opprettholde eller øke europeiske lands bistand til familieplanlegging og reproduktiv helse til land i Sør. Vi jobber strategisk på nasjonalt plan, EU-nivå og FN-nivå, og tematikk i nåværende prosjektperiode dreier seg om post-2015 agendaen og indikatorer som skal følge de nye bærekraftige utviklingsmålene og delmålene, post-2015s finansieringsmekanisme Financing for Development, og FNs kvinnekommisjon (CSW) og FNs befolkningskommisjon (CPD).

Dette samarbeidet er veldig verdifullt for Sex og Politikk, både ved å sikre gode partnere og allierte, men samtidig også for deling av informasjon innenfor nettverket. Flere av organisasjonene har ansatte som jobber spesifikt med de ovennevnte temaene, og det er høy kvalitet på informasjon som deles i Countdown. Vi utarbeider innspill og gjennomfører andre tiltak for å sikre at best mulig språk på SRHR inkluderes i dokument og satsinger innenfor enkelte stater, EU og FN.

Siden Norge skal lede Fincancing for development møtet i Addis Ababa i neste måned ble Sex og Politikk invitert inn i Countdowns delegasjon til møtet, noe vi gleder oss til.

Sex og Politikk har også notert at kampen for sikre og trygge aborter har fått to seire i internasjonale organ denne uka. Den interamerikanske menneskerettighetskommisjonen har kommet ut med kritikk av Paraguay for at de nekter ei 10 år gammel jente abort etter at hun ble gravid som følge av å ha blitt voldtatt av sin stefar. Sex og Politikk følger opp sammen med IPPF. EU har gått enda lengre og sammenligner situasjonen med tortur i sin resolusjon vedtatt i går.

Til slutt vil jeg nevne at internasjonale spørsmål også sto i fokus på Sex og Politikks veldig godt besøkte årsmøte på mandag. Organisasjonen har nå en ny ambisiøs arbeidsplan med et nytt styre som alle er klare til nye utfordringer.

God helg!

Tor-Hugne