Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Denne uka var den siste uka av Stortingets arbeid før sommerferien, og vi fikk to viktige avklaringer fra regjeringen ved hjelp av vårt samarbeid med Stortingets nettverk for seksuell og reproduktiv helse og rettigheter (SRHR).


Utenriksminister Brende lover at seksualundervisning er del av regjeringens utdanningssatsing.

Tirsdag 16.6 ble referatet fra interpellasjonen fra Truls Wickholm, Arbeiderpartiet offentliggjort.

Utenriksminister Brende var veldig klar på viktigheten av seksualundervisning i sine svar og sa blant annet: Norge har i en årrekke arbeidet for at helhetlig seksualundervisning skal være en del av læreplanene. Dette inngår også i oppfølgingen av stortingsmeldingen om «Utdanning for utvikling».

Han bekreftet og at Norge vil fortsette kjempe for at seksualundervisning blir del av FNs bærekraftige utviklingsmål fra 2016: Vi vil i fremtidige forhandlinger i FN fortsette å arbeide for å få internasjonal aksept for seksuelle rettigheter og for at helhetlig seksualundervisning skal bli en internasjonal forpliktelse som alle land må etterleve. Det er i denne sammenheng gledelig å kunne konstatere at flere og flere utviklingsland nærmer seg våre synspunkter. Det gir håp om at vi på sikt vil vinne frem med disse viktige sakene også på globalt nivå.

Dette fulgte det statssekretær Hans Brattskar framhevet på høynivåkonferansen Sex og Politikk arrangerte på Stortinget den 12. juni, sammen med SRHR nettverkets leder Henrik Asheim, hvor statssekretæren erkjente at en ikke har fått inn det som er ønskelig men likevel gir det som nå er foreslått muligheter også på dette området: Another challenging issue related to sexual and reproductive health is comprehensive sexuality education. On this score too, the opposition was too strong. However, we managed to get in some language into the sustainable development goal on health that could serve as a springboard for dialogues at the country level to take this issue forward. Hele talen hans finnes på UDs hjemmesider.

Hvordan en skal sikre at de små skritt på FN nivå blir reelt fremskritt for folk flest blir et tema framover, og Sex og Politikk vil straks etter at målene er vedtatt samle alle de viktigste organisasjonene i Europa på SRHR feltet for å se på implementering på bakken av de nye målene.

En ny rapport fra Verdens Helseorganisasjon (WHO) denne uka knytter seksuell helse, menneskerettigheter og lover sammen på en måte som ikke tidligere er gjort, hvor de viser at det går framover internasjonalt. Blant annet gir rapporten sterke føringer i forhold til lovgivning mot lesbiske og homofile som WHO ikke tidligere har gjort.

Dette som en fin innledning for arrangørene av Oslo Pride, som ledes av et av våre styremedlemmer Lars Arnesen. Vi ønsker ham og Pride lykke til og ser fram til åpninga i kveld og håper alle de 180 arrangementene i de kommende dagene vil bli vel besøkt og føre til ytterligere framskritt både her hjemme og internasjonalt.

God helg fra Tor-Hugne