Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Skolene planlegger nå høsten. Seksualundervisninga må ikke glemmes, det viser ikke minst mediefokuset på voldtekt de siste ukene.

Seksualundervisning viktig også som voldtektsforebygging.

Russen har forsvunnet fra overskriftene mens de sitter rundt eksamenspultene sine. Det meste av det vi har sett av russen har vist sunn ungdom som feirer slutten av 13 års skolegang, men noen oppslag har vært mindre hyggelige. Sex og Politikk vil berømme «Aftenposten» og andre medier for deres fokus på voldtekt i denne perioden. Men på tross av dette fokuset har dessverre feiringen blitt et mareritt for noen av deltakerne. Til tross for stort fokus på å respektere hverandres grenser særlig i forhold til sex, har det blitt anmeldt minst fire voldtekter i forbindelse med russearrangementer. I et flertall av sakene tyder meldingene på at både offer og gjerningsperson er russ.

Hva kan gjøres for å redusere mengden seksualisert vold i forbindelse med russetiden og ellers i samfunnet vårt?

Sex og Politikk er overbevist om at ett av de viktigste tiltakene er en helhetlig og omfattende seksualundervisning som også omfatter verdier, menneskesyn, grensesetting, likestilling og anti-diskriminering. Skolene skal nå planlegge høsten. Mange skoler har en ledelse som prioriterer seksualundervisningen. De sørger for at det lages et opplegg som inkluderer et omfattende opplegg hvor elevene får nødvendig opplæring i forelskelse, kropp, identitet, kjønn, seksualitet, grenser mv. både før normal seksuell debut, i løpet av tidlig ungdom og mot slutten av skoletida. Det er imidlertid dessverre fremdeles mange skoler hvor dette er et vanskelig tema, hvor lærere som finner denne delen av undervisninga vanskelig ikke har et godt tilbud, gode veiledere eller en oppdatert ledelse å gå til. Sex og Politikk har løsningen!

Sex og Politikk har i fem år tilbudt skolene i Norge et konsept for seksualundervisning som vi kaller Uke 6 eller Uke Sex. Her har vi utvikla metoder og opplegg som følger nasjonale og internasjonale standarder, basert på et konsept vår danske søsterorganisasjon «Sex og Samfund» har utvikla i Danmark. Også til høsten vil vi tilby skoler dette opplegget. Vi har hvert år laget et spesialopplegg eller spesielt temamateriell. I uke 6 2016 har vi 6-årsjubileum for opplegget og vil legge opp til seks temaer for skolene slik at variasjonen og mulighetene blir større enn noen gang. Og det beste: Det er gratis for skolene!

En annen viktig ting vi var involvert i denne uka var markeringen av den Internasjonale aksjonsdagen for kvinners helse.

Sex og Politikk vil følge dette opp med en diskusjon rundt likestilling og kvinners rolle i de nye utviklingsmålene som vi arrangerer på Stortinget den 11. juni.

Vi må også nevne ukens gladnyheter til slutt:

Som antyda i forrige ukes blogg har et av Europas mest rurale, religiøse og konservative hjørner – Irland – sist fredag blitt historisk da det som det første land i verden i ei folkeavstemming stemte ja til å innføre homoekteskap, og det med over 60 % flertall. Vi fikk mandag følgende epost fra vår irske søsterorganisasjon:

Hello all,

Delighted to say that a referendum on marriage equality held on Friday last was passed with a 62% majority.http://www.rte.ie/news/vote2015/2015/0523/703205-referendum-byelection/

Lovely to have an election that made so many people happy (including-below-the Cabinet)!

Sex og Politikk har sendt lykke-ønskinger, måtte det bli første skritt på vei mot fjerning av en av Europas mest restriktive abortlover!

Som om ikke det var nok kom nyheten at også Grønlands parlament enstemmig stemte for å erstatte partnerskapsloven med en ekteskapslov lik den danske. Så fra 1. oktober kan også grønlendingene gifte seg med hvem de vil!

Til sist gratulerer vi Nigeria hvor avgående president Jonathan underskrev en ny lov som forbyr kvinnelig omskjæring på mandag!

God helg fra Tor-Hugne