Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

Sex på en fredag: Politiske betraktninger av daglig leder Tor-Hugne Olsen

FNs tusenårsmål går ut i slutten av 2015, og FN skal vedta nye bærekraftige utviklingsmål for perioden 2016-2030 på sin generalforsamling i september. Denne uka forhandles det i New York, og vår internasjonale paraplyorganisasjon International Planned Parenthood Federation (IPPF) deltar aktivt i diskusjonen.

Abort og IDAHOT: Irland, Nigeria, Paraguay og FN.

Sex og Politikk og IPPF er veldig bekymret over at rettighetsspørsmål synes å møte mye motbør i forhandlingene, spesielt mange av de seksuelle og reproduktive rettighetene. Sex og Politikk har i flere runder sendt innspill til myndighetene hvor vi utfordrer Norge til å kjempe for å inkludere seksuell og reproduktiv helse og rettigheter sterkere i de nye målene.

Abort er et tema som skaper stort engasjement, også her hjemme. Det så vi ikke minst i fjor da forslag til endringer i abortloven skapte slikt engasjement at regjeringa måtte trekke forslaget.Det synes allerede klart at to tema ikke får noen plass i de nye målene: seksuell orientering og kjønnsidentitetsproblematikk og abort.

Denne måneden har vi sett eksempler på hvor galt det kan gå med en streng abortlov. I Paraguay har en 10-årings mor bedt landets helsemyndigheter om at hennes datter får hjelp til en abort, etter at hun er blitt gravid som følge av å ha blitt voldtatt av sin stefar. Stefaren og moren er arrestert, mens jenta nektes abort. Dette fordi myndighetene mener at jentas liv ikke er i fare. Her har lokale organisasjoner mobilisert og sist uke skrev Amnesty Internationals generalsekretær Salil Shetty et personlig åpent brev til Paraguays president hvor han ber om at han griper inn. Og imens tikker klokka.

Sex og Politikk oppfordrer alle til å skrive protestbrev til myndighetene for å øke presset om at de må gi jenta en abort.

I krigssituasjoner illustreres disse vanskelige dilemmaene enda tydeligere, når voldtekt systematisk blir brukt mot kvinner og jenter. Grusomme historier kommer fra Nigerias nordlige provinser hvor terroristgruppa Boko Haram bortfører kvinner og barn. I de siste ukenes motoffensiv fra regjeringsstyrker er hundrevis av fanger frigjort. Rapporter hevder at nesten alle kvinner og jenter som har blitt frigjort de siste ukene er gravide, i noen tilfeller jenter på 12 år. Det skrives mye om hvordan jentene ikke ønsker barna og risikoen disse barna på sikt kan utgjøre. Mange organisasjoner, inkludert FNs befolkningsorganisasjon UNFPA forteller at de tilbyr støtte, særlig i forhold til seksuell og reproduktiv helse, men ikke et ord om abort. Dette fordi i Nigeria er ikke voldtekt eller incest alene grunn god nok for å få en abort, uansett alderen på jenta som er voldtatt. Det er derfor umulig å tilby det mange av disse jentene helst vil ha, en trygg måte å avslutte graviditeten på.

Hyggeligere er det å konstatere at markeringen av den internasjonale dagen mot homofobi og transfobi 17. mai var en suksess. I år publiserte IPPF historier til åtte LHBT ungdommer fra forskjellige deler av verden, et potpourri som viser utfordringer, men samtidig at verden går framover. Sex og Politikk vil framover følge arbeidet internasjonalt i IPPF for å styrke dette arbeidsfeltet, særlig mot de nærmere 80 land som har en lovbestemmelse mot homofili.

Våre venner i Landsforeningen for lesbiske og homofile (LLH) feiret 65-årsjubileum onsdag, og brukte bl.a. dagen til å planlegge et fellesmøte med oss under Arendalsuka i august, hvor temaet blir dobbeltdiskriminering som urbefolkningsperson med seksuell minoritetsbakgrunn.

Til slutt vil Sex og Politikk gratulere Irland i dag. 22. mai blir en historisk dag hvor Irland som første land noensinne har folkeavstemming om homoekteskap. Sex og Politikk håper at før helga er over har vi for første gang et land som innfører homoekteskap som følge av ei folkeavtemning. GO Ireland!

God helg fra Tor-Hugne